[UPDATE] ระบบสินค้าย่อยแบบใหม่มาแล้ว ร้านค้าเทพทราบแล้วเปลี่ยน!

น้องตะกร้า และ LnwShop ภูมิใจเสนอ ระบบสินค้าย่อยแบบใหม่ ใช้ง่าย และตอบโจทย์ผู้ขายออนไลน์มากกว่าเคย พร้อมการแสดงผลหน้าสินค้าแบบใหม่ ไม่มีแถบ Widget และระบบย่อเนื้อหาอัตโนมัติ

Read more

DASHBOARD (ภาพรวมร้านค้า)

หน้า Dashboard  คือที่รวบรวมคลามเคลื่อนไหวทั้งหมดในร้านของคุณ ทั้งรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งมาใหม่ ข้อความติดต่อใหม่ รายการแจ้งชำระเงินใหม่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีข่าวสารหรือโปรโมชั่นใหม่ๆ จากเว็บ lnwShop อีกด้วย

Read more