Lnw Team

Lnw Co., Ltd. หรือ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด (บริษัท เทพ)

ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ.2552 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 140/51-52 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อเราได้ที่ marketing@Lnw.co.th

Lnw | LnwShop Timeline

ความเป็นมาของ Lnw

ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่อินเตอร์เน็ตได้ถือกำเนิดขึ้นมา ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ผันแปรโลกให้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ การใช้งานอินเตอร์เน็ตก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนเว็บไซต์ตอนปีค.ศ.2000 มีจำนวนแค่สิบล้านเว็บ จนถึงปัจจุบันได้จำนวนถึง 170ล้านเว็บทั่วโลก (ปีค.ศ. 2008) เพราะเว็บไซต์ไม่ใช่แค่เป็นเพียงหน้าเพจที่แสดงข้อมูล มันยังเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ บันเทิง แหล่งความรู้ ประชาสัมพันธ์ และช่องทางการค้าขายได้อีกด้วย

โดยในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอย่างในทุกวันนี้ ธุรกิจหลายๆประเภทโดนผลกระทบทำให้ยอดขายลดลง การแข่งขันในแต่ละธุรกิจเปิดอย่างเสรีมากขึ้น มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น การจะเอาตัวรอดในยุคนี้ใช่ว่าจะเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียว ช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นอีกอย่างที่ส่งผลสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายมาในช่องทางอินเตอร์เน็ตจึงเป็นหนทางในการเพิ่มโอกาสการประชาสัมพันธ์และค้าขายสินค้าที่สำคัญอย่างมากในสมัยนี้

แต่การจัดสร้างเว็บไซต์ขายของก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนทั่วไปจะทำได้ดี ถ้าไม่มีความรู้ทางเขียนโปรแกรม หรือการติดต่อจ้างเขียนเว็บก็อาจต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ถ้าไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากก็ดูเหมือนจะไม่คุ้ม ซึ่งถ้ามีวิธีง่ายๆให้คนที่ไม่มีความรู้ทางเขียนเว็บสร้างเว็บตามความต้องการก็จะช่วยให้มีธุรกิจหันมาทำเว็บขายของมันมากขึ้น ดังนั้นเราจึงมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการทำเว็บไซต์ให้บริการสร้างเว็บไซต์ E-Commerce ขึ้นมานั่นเอง

โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จในธุรกิจสร้างเว็บ E-Commerce อยู่ที่ความใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนในการสร้างเว็บ แก้ไขข้อมูล รับรายการสั่งซื้อ แจ้งชำระเงิน และดูสวยงาม น่าใช้

เป้าหมายในการทำธุรกิจของเรา คือการขับเคลื่อนการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการ ส่งเสริมการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือการทำเว็บไซต์ให้องค์กรหรือบริษัทของตนเองมากขึ้น เพื่อเสริมรายได้และการโฆษณาจากการขายสินค้าหรือแนะนำสินค้าบนอินเทอร์เน็ต

Lnw, Made With Love
Do the best on everything, with our passion, our love.

แผนที่ที่ตั้งบริษัท