รับสมัครทีมงาน Product Management (LnwExpress,LnwPay)

รับสมัครทีมงาน Product Management (LnwExpress,LnwPay)

ผู้ดูและจัดการบริการ LnwExpress และ LnwPay LnwExpress และ LnwPay เป็นบริการที่ LnwShop ร่วมมือกับ Partner ขนส่งชื่อดังมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานระบบของเรา…

รับสมัครทีมงาน Key Account Management

รับสมัครทีมงาน Key Account Management

ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw) ดูแลให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือ ทั้งในแง่ของการใช้งานระบบ ข้อมูลด้านการตลาด และอีคอมเมิร์ซ กับลูกค้าองค์กรของบริษัท พูดคุยสื่อสารกับลูกค้าองค์กรของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจความต้องการ หรือปัญหาที่แท้จริง นำเสนอ…

รับสมัครทีมงาน Admin (Corporate Account)

รับสมัครทีมงาน Admin (Corporate Account)

ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw) รับเรื่องหรือข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า พิจารณาและส่งต่อไปยังทีมงานที่รับผิดชอบ  ตอบคำถามและให้การช่วยเหลือกับลูกค้าองค์กรของบริษัท ทั้งในแง่ของการใช้งานระบบ และอีคอมเมิร์ซ (เบื้องต้น)  ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าองค์กรของบริษัท กับทีมงานหรือฝ่ายอื่นๆ…

รับสมัครทีมงาน Account Executive (Corporate Account)

รับสมัครทีมงาน Account Executive (Corporate Account)

ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw) ดูแลให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือ ทั้งในแง่ของการใช้งานระบบ ข้อมูลด้านการตลาด และอีคอมเมิร์ซ กับลูกค้าองค์กรของบริษัท พูดคุยสื่อสารกับลูกค้าองค์กรของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจความต้องการ หรือปัญหาที่แท้จริง นำเสนอ…

รับสมัครทีมงาน Marketing Coordinator

รับสมัครทีมงาน Marketing Coordinator

ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw) ติดต่อประสานงาน จัดการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายขายและการตลาด ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก พูดคุย ประสานงาน กับลูกค้า…

รับสมัครทีมงาน Technical Support

รับสมัครทีมงาน Technical Support

ความรับผิดชอบ ตำแหน่งงานนี้ จะทำงานในส่วนของ pathosting.co.th (เป็นบริษัทในเครือ Lnw) ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า (โดเมนเนม, โฮสติ้ง, และ VPS)…

รับสมัครทีมงาน Product Coordinator

รับสมัครทีมงาน Product Coordinator

Product Coordinator ตัวเชื่อมสำคัญระหว่างลูกค้าและทีมพัฒนา มีหน้าทีจัดเรียงลำดับความสำคัญ และดูแลให้งานพัฒนาดำเนินไปอย่างราบรื่น จัดการข้อมูลที่ได้รับทั้งฝั่งลูกค้าและทีม เข้าใจความต้องการของลูกค้า ทั้งยังสื่อสารเรื่องระบบที่เข้าใจได้ยากให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ LnwShop) ให้ความช่วยเหลือลูกค้า…

รับสมัครทีมงาน Sales and Partnerships Executive (E-Commerce Service)

รับสมัครทีมงาน Sales and Partnerships Executive (E-Commerce Service)

ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw) มองหาแบรนด์ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเรา โทรติดต่อ และนัดหมายการนำเสนอเพื่อขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ให้ข้อมูล, คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทาง อีเมล,โทรศัพท์, ไลน์…

รับสมัครทีมงาน Customer Support (ลูกค้าสัมพันธ์)

รับสมัครทีมงาน Customer Support (ลูกค้าสัมพันธ์)

ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ LnwShop) ดูแลและช่วยเหลือลูกค้า ให้ข้อมูล, ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา(ช่องทางการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์, อีเมล, LiveChat…

รับสมัครทีมงาน Administrative Coordinator

รับสมัครทีมงาน Administrative Coordinator

ความรับผิดชอบ สำหรับตำแหน่ง ธุรการและประสานงาน (คุณจะได้ทำอะไรที่ LnwShop) งานเอกสาร (จัดการข้อมูลใบเสร็จ, ร่างจดหมาย,เตรียมเอกสาร, เดินเอกสาร) ติดต่อประสานงานภายนอก รับเรื่อง ประสานงานภายใน…