ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw)

 • ติดต่อประสานงาน จัดการเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในฝ่ายขายและการตลาด
 • ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
 • พูดคุย ประสานงาน กับลูกค้า และพาร์ทเนอร์ของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์, อีเมล, ไลน์ ฯลฯ
 • ช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานของทีมให้ดำเนินงานต่าง ๆ ไปได้อย่างราบรื่น
 • ทำงานตามแต่ได้รับมอบหมายจากทีม

ตัวอย่างงานที่ต้องทำ

 • รายงานสรุปข้อมูลการทำงานของโปรเจคต่าง ๆ ที่จะต้องจัดส่งหน่วยงานพาร์ทเนอร์
 • รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ ให้กับทีม เพื่อให้ทีมนำไปวิเคราะห์วัดผลการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
 • เป็น Key Contact ในการประสานงานกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ รวมถึงเข้าร่วมประชุม และทำสรุปการประชุม
 • พูดคุยรับข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า และพาร์ทเนอร์ที่ติดต่อเข้ามา และพิจารณาว่าควรส่งต่อให้กับฝ่ายไหนในทีมในการดำเนินการต่อ
 • ช่วยติดตามงานของของทีมให้ตรงตาม Timeline

หากคุณคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ รีบสมัครเข้ามาเลย :

 • เข้าใจโลก Digital Marketing และe-Commerce
 • มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และทำงานอย่างเป็นระบบ
 • สามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยตนเองได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการพูด, อ่าน และเขียน
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการเวลาได้ดี
 • มีทักษะในการบริหารงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
 • มีใจรักงานบริการ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • บุคลิกดี มั่นใจในตัวเอง
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ถ้าคุณ “รักในการติดต่อประสานงาน” เราพร้อมยินดีต้อนรับ

ถ้ามีคุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ:

 • เคยขายของออนไลน์ หรือผ่านการทำงานในบริษัทด้าน e-Commerce มาก่อน
 • มีความรู้ด้านการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Ads, Facebook Ads
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายได้ต่อเดือน : 18,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

เวลาทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบ ที่นี่ >> recruit.Lnw.co.th