ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ LnwShop)

 • ดูแลและช่วยเหลือลูกค้า
 • ให้ข้อมูล, ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา
 • ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา(ช่องทางการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์, อีเมล, LiveChat และ Social network ต่างๆ)

หากคุณคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ รีบสมัครเข้ามาเลย :

 • มีความเอาใจใส่ลูกค้า พูดจาไพเราะ
 • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความสุขที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุข มีใจรักงานบริการ
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งการพูด, อ่าน และเขียน
 • มีไหวพริบ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ สูง)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ สามารถศึกษาเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ ไม่เกิน 27
 • หากมีความรู้ HTML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ต่อเดือน : 18,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกใบสมัครที่นี่ >> recruit.lnw.co.th
ทางเราจะติดต่อกลับไป เพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง แล้วเจอกันจ้า !!