fbpx

[คู่มือตกแต่งร้านค้า] การตกแต่งตะกร้าสินค้า

ตะกร้าสินค้า  ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร้านค้าออนไลน์มาก เพราะเมื่อลูกค้าทำการเลือกสินค้าที่จะซื้อแล้ว ลูกค้าจะสามารถทราบได้ว่าตนเองนั้นได้เลือกซื้อสินค้าชนิดใด และมีจำนวนสินค้าที่เลือกแล้วเท่าไหร่ โดยสามารถทำการตกแต่งได้เพียงการเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น

Read more

[คู่มือตกแต่งร้านค้า]ออกโหมดตกแต่งหน้าร้านค้า

ออกจากโหมดตกแต่งหน้าร้านค้า เมื่อดำเนินการตกแต่งร้านค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คุณสามารถกดออกจากโหมดตกแต่งร้านได้โดยการ กดที่ปุ่ม “ตกแต่งร้านค้า” อีกครั้ง 1.กดเลือกที่ปุ่ม “ตกแต่งร้านค้า” อีกครั้งหลังจากการเข้าสู่โหมดตกแต่งร้านค้า

Read more

[คู่มือตกแต่งร้านค้า] ส่วนประกอบของร้านค้า

ส่วนประกอบของร้านค้าออนไลน์ (lnwShop) ส่วนประกอบของร้านค้าออนไลน์ (lnwShop) แบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังนี้

Read more

[คู่มือตกแต่งร้านค้า] การตกแต่งภาพรวมของร้านค้า

ภาพรวมของร้านค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดึงดูดสายตาของผู้เยี่ยมชม โดยภาพรวมดังกล่าวจะร่วมพื้นหลังของเว็บไซต์ และรูปแบบหลักที่ได้เลือกใช้ ดังนั้นจะสามารถทำการตั้งค่าได้ 3 ส่วนคือ พื้นหลัง รูปแบบ และตั้งค่า

Read more

[คู่มือตกแต่งร้านค้า] การตกแต่ง Content Twitter

Twitter  เป็นปุ่มที่ให้ผู้ที่เล่น Twitter ทำการกดเพื่อเป็นการโพตส์ขึ้นในหน้า Twitter ซึ่งใน Widget Twitter นี้จะไม่สามารถทำการตกแต่งได้ สำหรับผู้เยี่ยมชมที่จะทำการกดปุ่ม Tweet จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้ทำการล็อกอิน เข้าสู่ระบบของ Twitter ก่อนการ Tweet

Read more

[คู่มือตกแต่งร้านค้า] การตกแต่ง Content สินค้ามาใหม่

สินค้ามาใหม่ ระบบจะดึงสินค้าที่ทำการเพิ่มหลังสุด ซึ่งจะดึงข้อมูลจากจำนวนสินค้าที่ตั้งค่าแสดง และสามารถตั้งค่าได้ 6 อย่างคือ ปรับแต่งหัวข้อ เปลี่ยนกรอบ เปลี่ยนป้าย เปลี่ยน Layout เปลี่ยนรูปแบบ Template และการปรับขนาดพร้อมทั้งยังกำหนดจำนวนของรูปภาพสินค้า

Read more

[คู่มือตกแต่งร้านค้า] การตกแต่ง Content สินค้าขายดี

สินค้าขายดี เป็นผลจากที่ระบบคำนวนว่าสินค้าใดขายดีที่สุดจากจำนวนสินค้าที่ตั้งค่าแสดง และสามารถตั้งค่าได้ 6 อย่างคือ ปรับแต่งหัวข้อ เปลี่ยนกรอบ เปลี่ยนป้าย เปลี่ยน Layout เปลี่ยนรูปแบบ Template และการปรับขนาดพร้อมทั้งยังกำหนดจำนวนของรูปภาพสินค้า

Read more