จากที่ LnwShop ได้มีการเชื่อมโยงระบบร้านค้าของเรากับ Marketplace และช่องทางการโปรโมทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านค้า และอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าในการส่งข้อมูลไปยังแหล่งต่าง ๆ อัตโนมัติ ซึ่งการส่งข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องมีระบบกลางที่จะใช้ในการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างกัน LnwShop จึงได้มีการกำหนดข้อมูลส่วนกลางในส่วนของรายละเอียดสินค้า (Attribute) ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากเดิม คือ สี, ขนาด, ยี่ห้อ, รุ่น  เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานในอนาคต ว่าแล้วก็ไปดูวิธีกันค่ะ :)

 

หน้า แสดง/เพิ่ม รายละเอียดของสินค้า คืออะไร ?

หน้าที่ร้านค้าเข้าไปตั้งค่า เพิ่มช่องรายละเอียดของสินค้า (Attribute) ได้เอง หลังจากเพิ่มแล้ว เวลาที่ลงสินค้าใหม่ จะมีช่องที่เราสร้างไว้ให้เราสามารถกรอกข้อมูลได้ตามต้องการ ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง

ภาพหน้า แสดง/เพิ่ม รายละเอียดของสินค้า แบบเดิม

 

ร้านค้าที่ไม่เคยตั้งค่าในส่วนของ แสดง/เพิ่ม รายละเอียดของสินค้า ไม่ต้องแก้ไขอะไรในส่วนนี้ค่ะ

ร้านค้าที่มีการตั้งค่าเดิมไว้อยู่แล้ว ร้านค้าจะย้ายข้อมูลไปที่ข้อมูลหลัก หรือไม่ก็ได้นะคะ (ไม่บังคับ) 

สำหรับร้านค้าที่มีข้อมูล ในส่วนของ สี, ขนาด, ยี่ห้อ, รุ่น อยู่แล้ว สามารถย้ายข้อมูลเดิม เข้าไปที่ข้อมูลหลักได้เลย โดยไม่ต้องลงข้อมูลใหม่ ด้วยวิธีการตามด้านล่างนะคะ

วิธีการย้ายข้อมูลรายละเอียดสินค้าเดิม มาใส่ในข้อมูลหลัก โดยอัตโนมัติ

(สำหรับร้านค้าที่มีการตั้งค่า ข้อมูลสินค้าในส่วนของ สี, ขนาด, ยี่ห้อ, รุ่น หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไว้อยู่แล้ว)

1. เข้าไปที่หลังร้าน เลือกเมนู “สินค้า”  > เลือก “ตั้งค่าสินค้า”

 

2. ดูที่เมนู แสดง/เพิ่ม รายละเอียดของสินค้า > คลิก (กำหนดการย้ายข้อมูล)

 

3. เลือก Attribute ให้ตรงกับหัวข้อด้านหน้า (ถ้ามี) เช่น หัวข้อขนาด (Size) ถ้าเรามีหัวข้อเดิมที่เป็นขนาด หรือไซส์ที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าไม่มีหัวข้อที่ตรงกัน ให้เลือก “ไม่มี Attribute เดิมที่ตรงกับ Attribute ใหม่นี้” ตามตัวอย่างในภาพด้านล่าง

 

ตัวอย่าง เลือก ไซส์ (ข้อมูลเดิม) ในช่อง ขนาด

 

ตัวอย่าง เลือก”ไม่มี Attribute เดิมที่ตรงกับ Attribute ใหม่นี้” ในช่อง รุ่น (Model) สำหรับร้านที่ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

 

เลือกเรียบร้อยแล้วกด “บันทึก”

ข้อควรระวัง : ข้อมูลในส่วนนี้สามารถทำการย้ายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถย้อนกลับมาค่าเดิมได้ ร้านค้ากรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนกดบันทึกนะคะ

เพียงเท่านี้ข้อมูลก็จะถูกย้ายไปอยู่ในส่วนของข้อมูลหลักเรียบร้อย ซึ่งในส่วนของข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องย้ายจะมีเพียง 4 Attribute นี้เท่านั้น (สี, ขนาด, ยี่ห้อ, รุ่น) ร้านค้ายังสามารถใช้ Attribute อื่น ๆ ที่เคยสร้างไว้ รวมถึงสร้าง Attribute ใหม่เพิ่มได้เช่นเดิมค่ะ