วิธีรับเลขพัสดุ

วิธีการรับเลขพัสดุ และการจัดส่งสินค้าผ่าน LnwExpress สำหรับร้านค้า LnwShop

ร้านค้าที่จัดส่งพัสดุผ่านระบบ LnwExpress สามารถใช้งานระบบ Smart Print เฉพาะการพิมพ์ ใบปะหน้ากล่องพัสดุ และ ใบสรุปรายการส่งพัสดุ ของรายการสั่งซื้อที่ออกรหัสจากระบบเท่านั้น เพื่อรองรับการจัดส่งพัสดุผ่านระบบได้ทันทีค่ะ


วิธีรับเลขพัสดุอัตโนมัติ และจัดส่งสินค้าผ่าน LnwExpress

1. เมื่อมีรายการสั่งซื้อที่ต้องจัดส่ง ให้คลิกที่เมนู ขนส่ง และกด ใส่รหัสก่อนส่ง ในรายการสั่งซื้อที่ต้องการส่งผ่าน LnwExpress

หน้าขอรับรหัส LnwExpress

2. เลือกบริษัทขนส่งที่ต้องการขอรับรหัส จากนั้นติ๊กที่ช่อง ใส่รหัสพัสดุอัตโนมัติ และกดบันทึก

วิธีขอรับรหัสพัสดุอัตโนมัติ

สำหรับการส่งด้วยไปรษณีย์ไทย ร้านค้าจะต้องขอรับรหัสตามประเภทรูปแบบการจัดส่ง ได้แก่ พัสดุ eCo-Post, พัสดุด่วนพิเศษ โดยรหัสจะออกมาตามรูปแบบจัดส่งที่เลือกไว้

3. กด พิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบปะหน้ากล่องพัสดุ ซึ่งในเอกสารจะมีข้อมูลผู้จัดส่ง, ผู้รับ และ Tracking ต่าง ๆ เมื่อเรียบร้อยแล้ว รอขนส่งติดต่อเพื่อนัดเวลาเข้ารับ หรือ Drop-off ที่จุดให้บริการ ตามเงื่อนไขของแต่ละขนส่ง

พิมพ์ใบปะหน้า-LnwExpress

4. เมื่อจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ยืนยันจัดส่ง เพื่อแจ้งลูกค้าว่าร้านค้าทำการจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ยืนยันจัดส่งผ่าน-LnwExpress

ไปรษณีย์ไทย และ Flash Express ระบบจะยืนยันจัดส่ง และปรับสถานะอัตโนมัติ โดยร้านค้าไม่จำเป็นต้องกดยืนยันจัดส่งของ 2 ผู้ให้บริการนี้นะคะ

วิธีการเรียกรถเข้ารับ (เฉพาะ Flash Express)

เมื่อขอรหัสพัสดุเรียบร้อยแล้ว เฉพาะ Flash Express ร้านค้าจำเป็นต้องการเรียกรถเพื่อให้พนักงานเข้ารับพัสดุของร้าน โดยต้องเข้ามาเรียกรถทุกวันที่ต้องการจัดส่ง ตามวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู ขนส่ง > คลิกเมนู เรียกรถเข้ารับ ตามภาพ

2. กรอกจำนวนพัสดุ และกด ยืนยันเรียกรถ จากนั้นระบบจะขึ้นข้อมูลชื่อ/เบอร์โทรเจ้าหน้าที่รับพัสดุขึ้นมา ร้านสามารถติตต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลาเข้ารับพัสดุได้เลย

นอกจากนี้ ร้านสามารถระบุรหัสพนักงาน Flash ที่ต้องการ เพื่อล็อคให้พนักงานคนนั้นเข้ารับของร้านเองได้ โดยตั้งค่าที่หน้า ขนส่ง > คลิก ตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง > ไปที่หัวข้อ ออกรหัสอัตโนมัติผ่าน LnwExpress > ทำการเพิ่มค่ารหัสพนักงาน และ บันทึก ข้อมูลไว้ก่อน จากนั้นระบบจะจดจำค่ารหัสพนักงานที่ร้านเพิ่มไว้ และเมื่อต้องการเรียกรถในแต่ละครั้งร้านสามารถกรอกจำนวนพัสดุ เลือกรหัสพนักงานที่ตั้งค่าไว้ และเรียกรถได้เลยค่ะ


เงื่อนไขการรับพัสดุของแต่ละบริษัทขนส่ง

 • ไปรษณีย์ไทย สามารถนำพัสดุไป Drop-off ตามสาขาที่ให้บริการ (ตรวจสอบสาขารับพัสดุจาก LnwExpress ที่นี่)
 • Flash Express จะต้องกดเรียกรถเข้ามารับสินค้าก่อนเวลา 13.00 น. ทุกครั้ง โดยเข้าไปเรียกรถได้ที่เมนู รูปแบบจัดส่ง | LnwExpress ใส่จำนวนพัสดุ และกดเรียกรถ Flash จากนั้นจะมีข้อมูลชื่อ/เบอร์โทรเจ้าหน้าที่รับพัสดุขึ้นมา คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัดเวลาเข้ารับสินค้าได้เลย
 • Best Express ขอรับรหัสพัสดุล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนจัดส่ง จากนั้นรอรับการติดต่อจากทางขนส่ง เพื่อนัดเวลาเข้ารับสินค้าของร้านอีกครั้ง
 • Ninja Van ขอรับรหัสพัสดุก่อนเวลา 12.00 น. และรอขนส่งติดต่อไปเพื่อเข้ารับภายใน 18.00 น. (รับสินค้าวันเดียวกัน) หากขอรับรหัสเกินเวลาตัดรอบ (12.00 น.) ขนส่งจะเข้ารับสินค้าในวันถัดไป
 • DHL ขอรับรหัสก่อนเวลา 10.30 น. (รับพัสดุวันเดียวกัน) จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ขนส่ง ติดต่อเพื่อนัดเวลาเข้ารับพัสดุ โดยจะไม่สามารถระบุเวลาได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการเข้ารับ หรือสามารถตรวจสอบเวลาการเข้ารับแต่ละพื้นที่
 • SCG Express พัสดุปกติจะต้องขอรับรหัสก่อน 12.00 น. จากนั้นรอขนส่งติดต่อไปเพื่อเข้ารับภายใน 17.00 น. และสำหรับพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ** จะต้องขอรับรหัสเพื่อจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  ** หากต้องการเปิดใช้งานการส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถติดต่อทีมงาน LnwExpress

วิธีการตั้งค่าในการพิมพ์ใบปะหน้า ผ่านระบบ Smart Print

ในการจัดส่งตามรูปแบบข้างต้น ระบบจะทำการออกเลขที่จัดส่งให้ทันทีที่ทางร้านกด “ใส่รหัสก่อนส่ง” โดยร้านค้าต้องทำการพิมพ์ใบปะหน้าจากระบบ แปะที่หน้ากล่องก่อนการจัดส่งทุกครั้ง โดยเข้าไปตั้งค่าได้ที่ เมนู พิมพ์

 1. เลือกตั้งค่าการพิมพ์
 2. เลือกแก้ไข Preset เดิม (เพิ่มใบปะหน้าเข้าไป) หรือเลือกเพิ่ม Preset ใหม่
 3. ตั้งค่ากระดาษตามต้องการ และเลือก พิมพ์ ใบปะหน้าพัสดุ และบันทึก

หมายเหตุ ร้านสามารถตั้งค่าแสดงรายการสินค้าในใบปะหน้ากล่องพัสดุเพิ่มได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อการแพ็คพัสดุของร้านค่ะ

ทั้งนี้ หากต้องการตั้งค่าข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งในใบปะหน้ากล่องพัสดุ ร้านค้าสามารถตั้งค่าได้ที่เมนู ตั้งค่าใบเสร็จ / เอกสารต่างๆ


การพิมพ์ใบเข้ารับพัสดุ ผ่านระบบ Smart Print

หลังจากที่ขอรับรหัส และพิมพ์ใบปะหน้าเพื่อแพ็คส่งเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าสามารถ พิมพ์ใบสรุปรายการจัดส่ง ของรายการสั่งซื้อที่ออกรหัสจากระบบ เพื่อใช้ตรวจสอบรายการจัดส่ง และร้านสามารถนำเอกสารดังกล่าวให้พนักงานเข้ารับเซ็น สำหรับเป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับพัสดุในแต่ละวันได้ โดยเข้าไปตั้งค่าที่เมนู ตั้งค่าการพิมพ์ ดังนี้ค่ะ

 1. เลือกตั้งค่าการพิมพ์
 2. เลือกแก้ไข Preset เดิม (เพิ่มใบสรุปรายการส่งพัสดุเข้าไป) หรือเลือกเพิ่ม Preset ใหม่
 3. ติ้กเลือก ใบสรุปรายการส่งพัสดุ และตั้งค่ากระดาษตามต้องการ เรียบร้อยแล้วบันทึก

หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการพิมพ์ใบสรุปรายการส่งพัสดุในแต่ละวัน ให้ไปที่เมนู ขนส่ง > เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการจัดส่ง และพิมพ์เอกสารดังกล่าวจาก preset ที่ตั้งค่าไว้ได้เลยค่ะ


หากร้านค้าสนใจบริการ LnwExpress สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ไปรษณีย์ไทย https://blog.lnw.co.th/2018/03/15/update-shippop-reg/
Flash Express  https://blog.lnw.co.th/2019/11/08/flash-express/
Best Express https://blog.lnw.co.th/2020/05/11/best-express/
Ninja Van https://blog.lnw.co.th/2020/09/21/ninja-van/
SCG Express https://blog.lnw.co.th/2020/09/02/scg-express/
DHL https://blog.lnw.co.th/2021/06/11/dhl/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน LnwExpress
อีเมล : LnwExpress@Lnw.co.th
โทร. 020266417 ต่อ 2 (จ. – ศ. 10.00 – 19.00 น.