สำนวนเทพ 19 ก.ค. 54 (อายุ)

“About the only thing that comes to us without effort is old age.” สิ่งเดียวที่มาหาเราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย นั่นคือ อายุที่มากขึ้นตลอดเวลาเท่านั้น ;Gloria Pitzer

Read more

สำนวนเทพ 6 ก.ค. 54 (นักการเมือง)

“A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.” นักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้า แต่นักการเมืองที่ดี จะคิดถึงลูกหลานในวันหน้า ;James Freeman Clarke

Read more

สำนวนเทพ 4 ก.ค. 54 (อนุรักษ์นิยม VS เสรีนิยม)

“Thinking  about profound social change, conservatives always expect disaster, while revolutionaries confidentially expect utopia. Both are wrong.” เมื่อคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับลึกซึ้ง พวกอนุรักษ์นิยมมักคาดว่าจะมีความหายนะตามมา ขณะที่พวกนักปฏิวัติก็มั่นออกมั่นใจว่าจะเกิดสังคมในอุดมคติ

Read more

สำนวนเทพ 1 ก.ค. 54 (การเลือกตั้ง)

“Our elections are free – it’s in the results where eventually we pay.” การเลือกตั้งของพวกเราทั้งหลายนั้น ไม่ต้องเสียเงิน ผลการเลือกตั้งต่างหากที่เราต้องจ่าย ;Bill Stern

Read more

สำนวนเทพ 30 มิ.ย. 54 (กล้าหาญ)

“Courage is doing what you’re afraid to do. There can be no courage unless you’re scared.” จงกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่คุณกลัว เพราะคงไม่มีความกล้าหาญเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ถูกทำให้กลัว ;Eddie

Read more

สำนวนเทพ 29 มิ.ย. 54 (ทำงานยาก)

“Do the hard jobs first. The easy jobs will take care of themselves.” ทำในงานที่ยากก่อน เพราะงานที่ง่ายๆ มันจะดูแลตัวเองได้ ;Dale Carnegie

Read more
Page 1 of 1112345...10...Last »