สำนวนเทพ – 7 มิ.ย. 54 (เยียวยา)

“Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity.” การเยียวยาเป็นเรื่องของเวลาก็จริง แต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของโอกาสด้วยเช่นกัน ;Hippocrates

Read more

สำนวนเทพ – 3 มิ.ย. 54 (ทิ้งไว้)

“”What we leave behind is not engraved in stone monuments but woven into the lives of others.” สิ่งที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกสลักไว้บนหินของอนุสาวรีย์ แต่คือสิ่งที่ถูกทักทออยู่ในชีวิตของคนอื่นอีกมากมาย

Read more

สำนวนเทพ 26 พ.ค. 54 (ภาระ)

“Everyone has his burden.  What counts is how you carry it.” ทุกคนล้วนมีภาระของตัวเอง แต่จะแตกต่างกันตรงที่วิธีที่แต่ละคนแบกมันไว้ ;Teilhard de Chardin

Read more

สำนวนเทพ – 26 พ.ค. 54 (ความสัมพันธ์)

“The easiest kind of relationship is with ten thousand people, the hardest is with one.” ความสัมพันธ์แบบที่ง่ายที่สุดคือ การสร้างมันขึ้นกับคนนับพัน แต่ความสัมพันธ์ที่ยากที่สุดคือ แบบที่สร้างขึ้นกับคนเพียงคนเดียว ;Teilhard

Read more

สำนวนเทพ – 24 พ.ค. 54 (ความขี้เกียจ)

Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired. ความขี้เกียจไม่ใช่อะไรมากไปกว่านิสัยที่ชอบพักผ่อน ก่อนที่จะเหนื่อย สำนวนเทพโดย Jules Renard

Read more
Page 3 of 1112345...10...Last »