LnwExpress Pick up บริการเข้ารับพัสดุ

รวมขนส่งที่ให้บริการ Pick Up รับพัสดุถึงหน้าบ้าน พร้อมใช้งานสะดวกผ่าน LnwExpress

รวมข้อมูลขนส่งแบบ Pick Up เรียกรถเข้ารับพัสดุได้ถึงหน้าบ้านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปส่งเอง ร้านค้าเทพใช้งานสะดวกผ่านระบบ LnwExpress แต่ละผู้ให้บริการจะมีรายละเอียดมีเงื่อนไขการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้วค่ะ ไปดูข้อมูลกันเลย

บริการขนส่งรูปแบบ Pick Up คืออะไร

คือ รูปแบบที่ผู้ให้บริการขนส่งจะเข้าไปรับพัสดุที่บ้าน หรือจุดที่ร้านค้าต้องการให้เข้ารับพัสดุ ซึ่งเงื่อนไขการใช้งาน, พื้นที่รับพัสดุ หรือจำนวนขั้นต่ำในการเข้ารับ จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละบริษัท

ซึ่งวันนี้ เราได้รวมข้อมูลของ 5 บริษัทขนส่งที่มีการให้บริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านและใช้งานได้ผ่าน LnwExpress มาให้ได้ดูข้อมูลกัน จะมีขนส่งไหนบ้าง ไปดูกันค่ะ

Flash Express

เริ่มต้นกันที่ Flash Express ที่ให้บริการขนส่งพัสดุในรูปแบบ Pick Up โดยร้านค้าสามารถเรียกรถเข้ารับพัสดุที่หน้าบ้านได้ตามพื้นที่สาขาที่ Flash Express ให้บริการ และจัดส่งพัสดุถึงมือลูกค้าได้ทั่วประเทศ ซึ่งเงื่อนไขการใช้บริการ มีดังนี้

 • จำนวนขั้นต่ำในการเข้ารับพัสดุ – เข้ารับฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • พื้นที่ให้บริการเข้ารับพัสดุ – ทั่วประเทศ*
 • น้ำหนักพัสดุ – จำกัดไม่เกิน 50 Kg./ชิ้น
 • ขนาดพัสดุ – จำกัดผลรวมของขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 280 cm. โดยที่ความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 150 cm.
 • ปลายทางพื้นที่ห่างไกล – มีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท/กล่อง >> เช็คพื้นที่ห่างไกล <<
 • กรณีที่พัสดุมีการเสียหาย/สูญหาย – ขนส่งจะพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายตามจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทของมูลค่าสินค้า**

* ความพร้อมในการให้บริการขึ้นอยู่กับสาขาที่ดูแลพื้นที่นั้น ๆ
** การชดเชยค่าเสียหายของพัสดุ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้ และทางขนส่งสามารถให้ร้านค้ายื่นเรื่องเคลมได้ภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าเซ็นรับพัสดุเท่านั้น

BEST Express

ถัดมาที่ขนส่งในเครือ BEST Inc. ขนส่ง BEST Express มีการให้บริการขนส่ง 2 รูปแบบคือ Drop-off ให้ร้านค้าสามารถนำพัสดุไปส่งได้ที่สาขาให้บริการ และ Pick Up ซึ่งมีเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

 • จำนวนขั้นต่ำในการเข้ารับพัสดุ – เข้ารับฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • พื้นที่ให้บริการเข้ารับพัสดุ – ทั่วประเทศ
 • น้ำหนักพัสดุ – จำกัดไม่เกิน 100 Kg./ชิ้น
 • ขนาดพัสดุ – จำกัดผลรวมของขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 300 cm. โดยที่ความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 180 cm.
 • ปลายทางพื้นที่ห่างไกล – มีค่าบริการเพิ่มเติม >> เช็คพื้นที่ห่างไกลและค่าบริการเพิ่มเติม <<
 • กรณีที่พัสดุมีการเสียหาย/สูญหาย – ขนส่งจะพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายตามจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทของมูลค่าสินค้า*

* การชดเชยค่าเสียหายของพัสดุ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้

SCG Express

บริษัทขนส่งที่ให้บริการขนส่งทั้งพัสดุแบบปกติ และพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมมีบริการ Drop-off พัสดุที่สาขาให้บริการ และ Pick Up เข้ารับพัสดุที่หน้าบ้าน

ซึ่งเงื่อนไขการใช้บริการเรียกรถเข้ารับพัสดุ แยกเงื่อนไขตามประเภทของพัสดุ ดังนี้

พัสดุแบบปกติ

พัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ

 • พัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถจัดส่งได้ 2 แบบ โดยสินค้าต้องปรับความเย็นในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนนำส่ง ดังนี้
  • การส่งพัสดุแบบแช่เย็น (Chilled) สินค้าภายใน ต้องแช่อยู่ในอุณหภูมิที่ 0-8 องศา อย่างน้อย 6 ชม.
  • การส่งพัสดุแบบแช่แข็ง (Frozen) สินค้าภายใน ต้องแช่อยู่ในอุณหภูมิที่ -15 องศา อย่างน้อย 12 ชม.
 • จำนวนขั้นต่ำในการเข้ารับพัสดุ – เข้ารับฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • พื้นที่ให้บริการเข้ารับพัสดุ – เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น >> เช็คพื้นที่ให้บริการ <<
 • น้ำหนักพัสดุ – จำกัดไม่เกิน 20 Kg./ชิ้น
 • ขนาดพัสดุ – จำกัดผลรวมของขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 120 cm.
 • การบรรจุสินค้า – สินค้าต้องบรรจุอยู่ภายในกล่องพัสดุเท่านั้น และไม่ถูกบรรจุในกล่องโฟม
 • ปลายทางพื้นที่ห่างไกล – มีค่าบริการเพิ่มเติม >> เช็คพื้นที่ห่างไกลและค่าบริการเพิ่มเติม <<

กรณีที่พัสดุมีการเสียหาย/สูญหาย – ขนส่งจะพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายตามจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทของมูลค่าสินค้า การชดเชยค่าเสียหายของพัสดุ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้

Ninja Van

บริษัทขนส่งจากประเทศสิงคโปร์ ที่ให้บริการขนส่งพัสดุแบบ Pick Up รับพัสดุถึงหน้าบ้าน พร้อมจัดส่งได้ทั่วประเทศ ซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการเรียกรถเข้ารับพัสดุของ Ninja Van มีดังนี้

 • จำนวนขั้นต่ำในการเข้ารับพัสดุ – เข้ารับฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • พื้นที่ให้บริการเข้ารับพัสดุ – เฉพาะเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และชลบุรีเท่านั้น >> เช็คพื้นที่ให้บริการ <<
 • น้ำหนักพัสดุ – จำกัดไม่เกิน 20 Kg./ชิ้น
 • ขนาดพัสดุ – จำกัดผลรวมของขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 180 cm. โดยที่ความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 cm.
 • ปลายทางพื้นที่ห่างไกล – มีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท/กล่อง >> เช็คพื้นที่ห่างไกล <<
 • กรณีที่พัสดุมีการเสียหาย/สูญหาย – ขนส่งจะพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายตามจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทของมูลค่าสินค้า*

* การชดเชยค่าเสียหายของพัสดุ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้ และทางขนส่งสามารถให้ร้านยื่นเรื่องเคลมได้ภายใน 14 วัน หลังจากลูกค้าเซ็นรับพัสดุเท่านั้น

DHL

และปิดท้ายกับ DHL บริษัทโลจิสติกส์ระดับโลก ที่ให้บริการขนส่งในรูปแบบ Drop-off ง่าย ๆ ได้ที่ร้านหนังสือ SE-ED ที่ให้บริการ และรูปแบบ Pick Up ที่สามารถเข้ารับและจัดส่งพัสดุได้ทั่วประเทศ

โดยเงื่อนไขการใช้บริการเรียกรถเข้ารับพัสดุของ DHL มีดังนี้

 • จำนวนขั้นต่ำในการเข้ารับพัสดุ – เข้ารับฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • พื้นที่ให้บริการเข้ารับพัสดุ – ทั่วประเทศ
 • น้ำหนักพัสดุ – จำกัดไม่เกิน 35 Kg./ชิ้น
 • ขนาดพัสดุ – จำกัดผลรวมของขนาดพัสดุ (กว้าง+ยาว+สูง) ไม่เกิน 250 cm. โดยที่ความยาวด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 170 cm.
 • กรณีที่พัสดุมีการเสียหาย/สูญหาย – ขนส่งจะพิจารณาและชดเชยค่าเสียหายตามจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทของมูลค่าสินค้า*

* การชดเชยค่าเสียหายของพัสดุ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางขนส่งกำหนดไว้ และทางขนส่งสามารถให้ร้านยื่นเรื่องเคลมได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากลูกค้าเซ็นรับพัสดุเท่านั้น

CJ Logistics (ปิดกิจการด้านบริการขนส่ง)

ประกาศ ! เนื่องจากบริษัท CJ Logistics แจ้งปิดกิจการด้านบริการขนส่งพัสดุ LnwShop จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ร้านค้าจะสามารถใช้บริการขนส่งของ CJ Logistics ผ่าน LnwExpress ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น

เรียกรถเข้ารับพัสดุได้สะดวกจากหลังร้าน LnwShop

อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นแล้ว ว่าบริษัทขนส่งที่กล่าวมานี้ คือพาร์ทเนอร์ขนส่งของ LnwExpress ซึ่งร้านค้าเทพ สามารถเปิดใช้งานขนส่งเหล่านี้ผ่านระบบ LnwExpress ได้เลย ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าสามารถกดเรียกรถเข้ารับพัสดุได้ง่าย ๆ จากหลังร้าน ไม่ต้องไปติดต่อขนส่งเองให้ยุ่งยากค่ะ

สำหรับใครที่สนใจอยากเปิดใช้งานระบบ LnwExpress ก็สามารถคลิกเข้าไปกรอกฟอร์มที่ปุ่มด้านล่างข้อมูลเงื่อนไขของแต่ละขนส่ง หรือหากต้องการดูข้อมูลของแต่ละผู้ให้บริการอย่างละเอียด ก็สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ปุ่มบทความที่ได้แนบลิงก์ไว้ให้ได้เลยนะคะ

และหากมีข้อสงสัยในการใช้งาน อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงาน ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่อีเมล LnwExpress@Lnw.co.th ได้เลยค่ะ หวังว่า ข้อมูลที่เรารวบรวมมาให้ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ร้านค้าสามารถตัดสินใจเลือกใช้งานผู้ให้บริการขนส่งได้ง่ายขึ้นนะคะ :)