lnwShop จัดกิจกรรมในงาน Thailand SME Expo 2011

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด ได้มีโอกาสจัดบูธในงาน THAILAND SME EXPO 2011 ณ ฮอลล์ 2 อาคารชาเลจเนอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในงานทางบริษัทได้เปิดตัวเว็บไซต์ lnwshop.com เว็บไซต์ให้บริการ

Read more

บริษัท lnw กับกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ NEC-TDP54

วันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ในตัวแทนบริษัท lnw (เทพ) ที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554  สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และสาขาธุรกิจเทคโนโลยี (อาหาร เคมีภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลหรืออื่นๆ) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Development Program- TDP-NEC) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดโครงการ  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Development Program- TDP-NEC)

Read more

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ(Business Incubation) และโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)

กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubation) โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี” (New Entrepreneurs Creation; NEC)

Read more