วันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ในตัวแทนบริษัท lnw (เทพ) ที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2554  สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และสาขาธุรกิจเทคโนโลยี (อาหาร เคมีภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลหรืออื่นๆ) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ อาคารวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี และ กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ(BIC) พร้อมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ซึ่งบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด หรือบริษัทเทพของเรา ก็ได้มีโอกาสที่ได้รับเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษาทั้งโครงการ NEC ปี 52 และ BIC ปี 53 เพื่อแชร์ประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการทั้งสองนี้ โดยมี 2 บริษัทด้วยกัน คือ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัดและ บริษัท Mind Innovation จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้นำโดย คุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (สวทช.) และ รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และคณาจารย์จากหลายคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ศาสตร์จารย รองศาสตราจารย์ จำนวนกว่า 20 ท่าน ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นและประหม่าเล็กน้อย แต่ด้วยความที่พี่โอ๊ะ (คุณปฤษฎา) ได้แนะนำให้อาจารย์ทุกท่านได้รู้ว่าผมก็เป็นหนึ่งในบัณฑิต วิศวกรคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ เหมือนกัน ก็ทำให้ผมรู้สึกใกล้ชิดกับองค์ประชุมมากขึ้น ^_^ ขอขอบคุณพี่โอ๊ะมากๆครับ

ผมได้พูดถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าโครงการ NEC และ BIC ทั้งได้รับการอบรมในวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจจากอาจารย์และนักวิชาการที่คัดสรรจาก สวทช. มาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น กฏหมาย การบัญชี การตลาด การจัดการ ฯลฯ นอกจากความรู้ที่ได้รับมากมายท่วมหัว จนอ่านแทบไม่ทันแล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แชร์กลยุทธ์ ประสบการณ์ หรืออุปสรรคต่างๆในการทำธุรกิจ ยิ่งทำให้ผมและบริษัทเรียนรู้และเติบโตขึ้นมาจากศูนย์ได้

พี่ๆในโครงการก็เป็นคนใจดีมากๆ พร้อมช่วยพวกผมในทุกๆ ด้าน ทั้งการแนะนำคอร์สอบรมที่มีประโยชน์กับบริษัทให้ การให้ไปพบที่ปรึกษาจากผู้นำทางด้านธุรกิจต่างๆ การให้โอกาสในการเปิดบูธแสดงสินค้า การหาแหล่งลงุทน หรือการจับคู่ธุรกิจที่สนับสนุนกันได้ ผมเลยอยากชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองและที่อื่นก็ดี หากท่านมีความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจแล้วล่ะก็

โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สาขาธุรกิจซอฟต์แวร์และธุรกิจเทคโนโลยี และ กิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ(BIC) พร้อมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) เท่านั้นครับ ที่จะช่วยท่านก้าวเข้าสู่ธุรกิจได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน

จุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้มีเกียรติมากมาย ทั้งคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วย ตลอดจนคณาจารย์คณะต่างๆ

ขณะที่ รศ.ดร.เจษฏา และคุณปฤษฎา  ตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ