Shopping Ads

ในการลงโฆษณา Google Shopping Ads นั้น แต่เดิม Google จะมีการแนะนำให้ลงโฆษณาแบบทุกชิ้นของร้านในแคมเปญเดียว แล้วให้ Al ของ Google เรียนรู้สินค้า และเลือกนำเสนอโฆษณาให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง ซึ่งการลงโฆษณาในรูปแบบดังกล่าวก็ยังคงได้ผลดีอยู่ เพียงแต่ว่าในแคมเปญที่ลงโฆษณาไปนั้น มักจะมีสินค้าที่ไม่ถูกนำไปแสดงผลโฆษณา หรือมีการโฆษณาน้อยมาก ทาง LnwShop และ Google จึงได้ร่วมกันศึกษาวิธีการที่จะทำให้สินค้าดังกล่าวแสดงผล โดยการแยกสินค้าดังกล่าวออกมาลงโฆษณาในอีกแคมเปญหนึ่ง และปรับปรุงโฆษณาให้ดีขึ้น

ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวเราพบว่าการแยกแคมเปญของสินค้าที่แสดงผลน้อยออกมา ส่งผลดีถึงสองชั้นนั่นก็คือ

 • แคมเปญตั้งต้นที่ลงสินค้าทั้งร้าน หลังจากที่ดึงสินค้าที่ไม่ค่อยแสดงผลออกมา ทำให้เหมือนกับว่า Google โฟกัสเฉพาะสินค้าที่ขายดีมากขึ้น ทำให้จากปกติสินค้าเกิด Conversion อยู่แล้ว ก็ทำให้มี Conversion สูงขึ้นไปอีก หลังจากเริ่มทำการแยกสินค้าที่แสดงผลน้อยออกมาสร้างโฆษณาใหม่
 • แคมเปญที่มีการเลือกเฉพาะสินค้าที่ไม่แสดงผล หรือแสดงผลน้อยมากในแคมเปญตั้งต้นมาใช้ ก็เริ่มเกิด Conversion มากขึ้น แตกต่างจากเดิมที่ไม่มีเลย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแยกแคมเปญ

นอกจากนี้จากการศึกษาครั้งนี้เราจึงสามารถสรุปแนวทางการโฆษณาที่ดี ผ่านโฆษณา Google Shopping  ได้ว่า

 • ตอนเริ่มต้นทำโฆษณา หาก Target ของสินค้าในร้านไม่ได้แตกต่างกันมาก ควรลงโฆษณาแบบทั้งร้านไปก่อน
 • หลังจากลงโฆษณาไประยะเวลาประมาณ 1 เดือน ให้ดูว่าสินค้าชิ้นไหนที่มีการแสดงผลน้อย หรือไม่แสดงผล ให้นำสินค้านั้นออกจากแคมเปญเดิม และมาตั้งแคมเปญใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งกับแคมเปญเดิม และแคมเปญใหม่

แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจจะมีผลการศึกษาใหม่ ๆ ออกมา ที่อาจจะแตกต่างจากผลการศึกษาในขณะนี้ ดังนั้นร้านค้าต้องดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับร้านของตัวเอง และลองปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ เพราะไม่แน่ว่าผลการศึกษาครั้งนี้ อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับร้านค้าทุกประเภท หรืออาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างของร้านค้าที่ทำให้ทำตามผลการศึกษาของเราครั้งนี้แล้วไม่ได้ผลแบบเดียวกับที่เราศึกษามาก็เป็นไปได้ครับ

สำหรับร้านค้า LnwShop ที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปรับปรุงการลงโฆษณา Google Shopping ของร้าน ตามข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ของเราสามารถดำเนินการได้ดังนี้ครับ

การแก้ไขแคมเปญ google shopping ads

 1. เข้าไปที่หลังร้าน > Google Shopping Ads
 2. คลิกดูรายงานของแคมเปญที่ลงโฆษณาอยู่
 3. คลิกไปดูสินค้าที่ได้รับผลลัพธ์คลิกดีที่สุด Top 50 – Clicks
 4. ลิสรายการสินค้าที่ลผลลัพธ์การคลิกน้อยออกมา
 5. กลับไปที่หน้าจัดการแคมเปญ > แก้ไขแคมเปญที่รันอยู่เดิม
 6. ลบสินค้าที่มีผลลัพธ์การคลิกน้อยในแคมเปญดังกล่าวออก
 7. สร้างแคมเปญใหม่ โดยเลือกเฉพาะสินค้าที่มีผลลัพธ์การค้นหาน้อย

ทั้งนี้สำหรับร้านค้าใดที่มีสินค้าจำนวนมาก และอยากให้ผมช่วยดำเนินการให้ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ marketing@Lnw.co.th ได้เลยนะครับ