บทลงโทษโฆษณายา และ ขายยา

ร้านค้าเทพทราบไหมคะว่าการโฆษณาหรือขายยา, สารเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามทำบนออนไลน์ และมีความผิดตามกฎหมาย วันนี้เรามีข้อมูลบทลงโทษตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศแจ้งไว้มาเล่าให้ผู้ขายของออนไลน์ได้อ่านกัน บทลงโทษที่ว่านี้ จะมีอะไรบ้าง ไปดูข้อมูลกันค่ะ

ขายยา

[ภาพประกอบจาก unsplash.com]

บทลงโทษการโฆษณาและขายยาบนช่องทางออนไลน์

สำหรับบทลงโทษในการโฆษณาและขายสินค้าเกี่ยวกับยา, สารเสพติดให้โทษ รวมถึงวัตถุออกฤทธิ์ ในช่องทางออนไลน์ ซึ่งพิจารณาโทษแล้วแต่กรณี มีดังนี้ค่ะ

1. การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12  ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 101 คือ

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
  • ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

2. การโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 88 ทวิ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 124 คือ

  • ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

3. การขายยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีบทกำหนดโทษสูงสุด คือ

  • ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 5 ปี ถึง จำคุกตลอดชีวิต
  • ปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท

4. การโฆษณาขายยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 48 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 89 คือ

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

5. การขายวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ซึ่งมีบทกำหนดโทษสูงสุด คือ

  • ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี
  • ปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

6. การโฆษณาขายวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 มาตรา 70 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 คือ

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ร้านค้า LnwPay รวมถึงร้านค้าที่ต้องการส่งสินค้าเข้ามาขายบน LnwMall ซึ่งถือเป็น E-Marketplace ของร้านค้า LnwShop จะต้องตรวจสอบสินค้าก่อนการลงขายทุกครั้ง ว่ามีส่วนผสมต้องห้าม ตามข้อมูลจากทาง อย. หรือไม่ หากทีมงานตรวจสอบเจอสินค้าเข้าข่ายความผิดจะต้องขออนุญาตนำสินค้าออกจาก LnwMall.com ทันทีค่ะ


ก็ได้ทราบข้อมูลบทลงโทษกันไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการขายของออนไลน์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคุณภาพสินค้า และผู้บริโภคเป็นสำคัญ และอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ คือการศึกษากฎหมาย เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างถูกต้องนั่นเองล่ะค่ะ

ครั้งหน้าจะมีข้อมูลอะไรมาอัพเดทให้ได้ทราบกันอีก อย่าลืมติดตามกันนะคะ :)

อ่านบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการขายสินค้าออนไลน์