The Highlight Shop

กว่าทศวรรษที่เราได้เห็นร้านค้าเทพเด่นวันนี้ (LnwShop of the day) แสดงผลอยู่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ LnwShop.com โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอร้านค้าเทพที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ แต่ในวันนี้ LnwShop of the day กำลังจะเปลี่ยนไปกลายเป็น The Highlight Shop ร้านค้าที่ LnwShop ต้องขีดเส้นไฮไลท์ว่าโดดเด่นจนน่าจับตามอง ในวันที่ 1 มกราคม 2564 นี้!

The Highlight Shop พื้นที่แสดงข้อมูลร้านค้าที่มีความโดดเด่นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น รูปร่างหน้าตาเว็บไซต์ที่สวยงาม เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย และยังมียอดผู้เข้าชม ยอดขายที่น่าจับตามอง โดย LnwShop จะมีการคัดเลือกร้านค้าขึ้นมาเป็น The Highlight Shop เพียงเดือนละ 1 ร้านค้าเท่านั้น

สิ่งที่ร้าน The Highlight Shop จะได้รับ

  • การแสดงผลข้อมูลของร้านค้าบนหน้าเว็บ LnwShop เป็นระยะเวลา 1 เดือน
  • ได้รับการโปรโมทร้านค้าในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความแนะนำร้านค้า, บทสัมภาษณ์เจ้าของร้าน ฯลฯ
  • สิทธิการเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ LnwShop
  • ตราสัญลักษณ์ The Highlight Shop

เงื่อนไขของร้านค้า The Highlight Shop

  • มีการใช้ระบบของเทพช็อปในการซื้อขายจริง
  • มีการลงทะเบียน Sure Shopping ในระดับที่ 1 ขึ้นไป
  • จำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การเสนอชื่อร่วมคัดเลือกเป็น The Highlight Shop

สำหรับร้านค้าเทพช็อปที่ต้องการเสนอชื่อให้เราคัดเลือกเป็น The Highlight Shop สามารถส่งอีเมลเข้ามาที่ marketing@Lnw.co.th โดยใช้หัวข้ออีเมลว่า เสนอชื่อ (URL ร้าน) เพื่อคัดเลือกเป็น The Highlight Shop ได้เลยค่ะ