คอนเฟิร์มแล้ว! ผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Big Change in Ecommerce 2019” ภายในงาน LnwShop ครบกันนะ 

  • คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย THECA
  • คุณอภิชญา เตชะมหพันธ์ Head of Channel Sales of Google Thailand
  • คุณปฐมพล แสงอุไรพร Chief Excutive Officer of LnwShop

และกับกิจกรรมอีกมากมายภายในงาน LnwShop ครบกันนะ

แล้วมาพบกันนะคะ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเลย