น้องตะกร้ามีข่าวดีมาบอก… ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดรางวัล e-Commerce แห่งปี Best e-Commerce Website Award 2017 งานดี ๆ แบบนี้ร้านค้าเทพห้ามพลาด!

Best e-Commerce Website Award 2017 แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

 • ด้านการบริหารจัดการ e-Commerce
 • ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
 • ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมประกวด

 • โอกาสสำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ Social Media
 • สำหรับ Best e-Commerce Website จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในงาน Thailand e-Commerce Day 2017

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเพื่อที่จะผ่านการคัดเลือก ดังนี้

 • จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 • ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered
 • เว็บไซต์ยังสามารถใช้งานและทำการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน
 • ไม่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมาย

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

(2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน

(3) จะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบผ่านอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ตามใบสมัคร จากนั้นจะส่งรายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องเตรียม เพื่อการประกวดรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Website : http://www.dbd.go.th
 • Tel : 094-6324823, 02-5475959-60
 • Facebook : https://www.facebook.com/DBDeCommerce/
 • e-mail : dbdecommerce2017@gmail.com, info@joyfulness.asia ,e-commerce@dbd.go.th