ในหลวง

“พฤษภกาสร    อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหลายในกายมี
นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา”

ณ เวลานี้ บทกลอนสอนใจจากเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันท์ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้สะท้อนใจให้เห็นจริงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่ความดีของพระองค์ยังคงประดับไว้ในโลกา…

และ “พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ” เว็บไซต์ที่จำลองรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมทุกความจำของชาวไทย เกี่ยวกับพ่อหลวงของเรา คืออีกหนึ่งความทรงจำในความดีของพระองค์ท่าน 

ในหลวง_พิพิธภัณฑ์

ภายในพิพิธภัณฑ์ออนไลน์แห่งความทรงจำเกี่ยวกับ “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  • ๘๙ ปีของพ่อ: ข้อมูลพระราชประวัติของพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ในหลวง_พระราชประวัติ

ตัวอย่างภาพจาก “๘๙ ปีของพ่อ” – พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ

  • รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา: ภาพ 360 องศา ที่แสดงให้เห็นว่าความรักของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ด้วยการสื่อสารผ่านห้องธรรมดา ๆ ห้องหนึ่งที่มีความรักของพระองค์ท่านสะท้อนอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของห้อง

ในหลวง_รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา

ตัวอย่างภาพจาก “รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา” – พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ

  • ๘๙ ภาพจากนักวาด: สะท้อนภาพจำเกี่ยวกับในหลวงของปวงชนผ่าน ๘๙ ภาพวาดจากนักวาดหลากหลายลายเส้น

ภาพวาด_ในหลวง

ตัวอย่างภาพจาก “๘๙ ภาพจากนักวาด” – พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ

  • พ่อในความทรงจำของฉัน: นอกจากจะได้ชมเรื่องราวในหลวงในความทรงจำต่าง ๆ แล้ว พิพิธภัณฑ์ออนไลน์แห่งนี้ยังให้คุณได้แบ่งปันความทรงจำเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจดหมาย “ความทรงจำ” ของเรา จะถูกรวบรวมและส่งให้กับสำนักพระราชวังอีกด้วย

ความทรงจำถึงในหลวง

ตัวอย่างภาพจาก “พ่อในความทรงจำของฉัน” – พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังรอให้คุณได้ไปเยี่ยมชมอยู่ที่ king9moment.com แวะเข้าไปเยี่ยมชม และระลึกถึงพ่อแล้วอย่าลืมแบ่งปันความทรงจำของคุณกับพี่น้องชาวไทยคนอื่น ๆ ด้วยนะคะ