วางแผนก่อนทำศึกเพื่อพิชิตชัยชนะ

วันนี้ผมขอนำเสนอ สิ่งสำคัญที่สุดในการรบหรือการทำธุรกิจใดๆ ก็ตามหากใครออกรบโดยไม่คิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ใครผู้นั้นก็มิอาจจะชนะได้อย่างแน่นอน

ตาม ตำราพิชัยสงครามของซุนวู กล่าวไว้ว่า อันศิลปะแห่งสงครามเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เป็นเรื่องแห่งความเป็นความตาย เป็นหนทางไปสู่ความมั่นคงหรือล่มสลาย จึงมิอาจละเลยเรื่องนี้โดยเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้หากอยากประเมินสถานการณ์ให้ถ่องแท้ พึงพิจารณาปัจจัยห้าประการอยู่เป็นนิตย์ ได้แก่

 1. คุณธรรม
 2. ดินฟ้าอากาศ
 3. พื้นที่
 4. ผู้คับบัญชา
 5. กฏระเบียบ

แม่ทัพจะชนะสงครามได้ต่อเมื่อเข้าใจปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้เป็นอย่างดี คุณธรรม คือ หมายถึง การเมือง ผู้ปกครองและราษฏรควรมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

 • ด้านสงคราม – เมื่อใดแม่ทัพต้องการระดมพล ราษฏรก็ต้องร่วมสู้เพื่อประเทศชาติ แต่หาก ราษฏรต่อต้านสงคราม เรื่องชัยชนะก็ไม่ต้องถามถึงแน่นอน
 • ด้านธุรกิจ – เจ้าของบริษัทกับพนักงานควรมีเป้าหมายเดียวกัน และดำเนินการร่วมกันตามพันธกิจ หากพนักงานบริษัทไม่เคยคิดถึงเป้าหมายบริษัทเลย ทำงานเพื่อตนเองตลอด หรือเงินเดือนอย่างเดียว บริษัทก็ไม่สามารถอยู่รอดได้

ดินฟ้าอากาศ หมายถึง  สภาพอากาศในเวลานั้นและขณะออกรบ จำเป็นต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเพื่อปรับใช้กับกลยุทธ์ในการรบ

 • ด้านสงคราม – กลางวันหรือกลางคืน ฟ้ามืดครึ้มหรือแดดจ้า หนาวเหน็บ หรือร้อนจัด ฤดูกาลใด ผลิ ร้อน ใบไม้ร่วง หรือหนาว
 • ด้านธุรกิจ – สภาพแวดล้อมรอบด้าน การเมืองสนับสนุนหรือต่อต้าน เศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือตกต่ำ บริษัทคู่แข่งเป็นอย่างไร จังหวะเวลาขณะนั้นดีหรือไม่

พื้นที่ หมายถึง สภาพพื้นที่ ระยะเดินทาง ขนาดพื้นที่ หรือที่ตั้ง

 • ด้านสงคราม – ที่สูงหรือที่ต่ำ ไกลหรือใกล้ พื้นที่ยากเข็ญหรือที่สบาย ที่กว้างใหญ่หรือที่แคบ จุดอัพหรือจุดได้เปรียบ
 • ด้านธุรกิจ – ตำแหน่งที่ตั้งธุรกิจในตลาด สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ตรงเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงหรือไม่

ผู้บังคับบัญชา หมายถึง แม่ทัพผู้มีความสามารถและคุณธรรมเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการกำหนดผลลัพธ์ของสงคราม

 • ด้านสงคราม – กษัตริย์ แม่ทัพ นายกอง
 • ด้านธุรกิจ – ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้จัดการ หัวหน้างาน

แม่ทัพที่ดีควรมีความดี 5 ประการคือ เฉลียวฉลาด ซื่อสัตย์ เมตตา กล้าหาญ และมีวินัย

 1. เฉลียวฉลาด แม่ทัพหรือผู้บังคับบัญชา ต้องฉลาดหลักแหลม มีวิสัยทัศน์ รู้กลยุทธ์รอบด้าน และฝีกฝนอย่างสม่ำเสมอ
 2. ซื่อสัตย์ แม่ทัพต้องมีความซื่อสัตย์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น รักษาคำมั่น และมีความรับผิดชอบต่อวาจาที่เปล่งออกไป
 3. เมตตา แม่ทัพต้องมีคุณธรรม จิตใจเมตตา ช่วยเหลือและมีน้ำใจอยู่ตลอดเวลา
 4. กล้าหาญ แม่ทัพต้องมีจิตกล้าหาญ แน่วแน่ เด็ดเดี่ยว ต้องเป็นผู้นำรบสู้กับศัตรูอย่างไม่เกรงกลัว
 5. มีวินัย แม่ทัพก็ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างแก่กองทัพ

กฏระเบียบ หมายถึง ระบบข้อบังคับ คำสั่ง วินัยแห่งทหาร การจัดสรรพลรบ และการใช้จ่ายของกองทัพ

 • ด้านสงคราม – กฏระเบียบ ข้อบังคับของทหารทั้งกองทัพ
 • ด้านธุรกิจ – กฏระเบียบของบริษัท ขอบังคับในการทำงานต่างๆ

ปัจจัย 5 ประการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการจะประเมินสถานการณ์ สงครามหรือธุรกิจก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่แม่ทัพหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ มักจะรู้อยู่แล้ว แต่ผู้ที่รู้จริงต่างหากย่อมจะเป็นผู้ชนะ – ตำราพิชัยสงครามของซุนวู