การบริหารการเงินเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ขององค์กรหรือบุคคลทั่วไปอย่างปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากการทำธุรกิจหรือการดำรงชีวิตในประจำวันของเรา ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินทั้งสิ้น หากเราไม่ได้วางแผนหรือจัดการบริหารการเงินของเราแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีเงินเก็บ หรือ สามารถทำกำไรให้กับองค์กรได้ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงองค์กรนะครับ

ก่อนอื่นเราต้องรู้เป้าหมายขององค์กรซะก่อนนะครับ


เป้าหมายขององค์กร คือ การสร้างตัวเลขปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสูงที่สุด หรือ หมายถึง การทำให้ราคาหุ้นของกิจการสูงสุด โดยองค์กรต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

เมื่อเรามีเป้าหมายทางองค์กรแล้ว เราก็ต้องรู้เป้าหมายทางการเงินเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

เป้าหมายและกิจกรรมในการบริหารการเงิน

เป้าหมาย คือ ความสามารถในการทำกำไร <—> สภาพคล่องทางการเงิน

กิจกรกรม คือ การลงุทน -> การจัดหาหรือระดมเงิน -> การดำเนินงาน -> การลงทุน -> …

จะเห็นไดว่า เป้ายหมายทางการเงินของเรามีเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ ความาสามารถในการทำกำไร และ สภาพคล่องทางการเงิน ถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้แน่

สภาพคล่อง คือ ความสามารถของกิจการในการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และ ภาระผูกพันที่ถึงกำหนดในเวลาดำเนินการปกติ

เช่น หากเราไม่สามารถทำกำไรได้ เราก็ไม่มีเงินที่จะไปลงทุนอะไรได้อีก หรือ หากไม่มีเงินทุนสภาพคล่องแล้ว ก็ไม่สามารถทำกำไรได้อีก

เป้าหมายหลักของการบริหารการเงิน เรียงตามความสำคัญ

ระยะสั้น

  1. สภาพคล่อง
  2. กำไร
  3. การเติบโต

ระยะยาว

  1. กำไรอย่างมีเสถียรภาพ
  2. การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  3. สภาพคล่อง

จะเห็นได้ว่า การบริหารการเงินในระยะสั้นนั้น สภาพคล่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ไปต่อได้ แต่ในทางระยะยาวแล้ว สภาพคล่องมีความสำคัญน้อยกว่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วองค์กรหรือบริษัทใหม่ๆ จะขาดในสภาพคล่องส่วนนี้ไป ทำให้ต้องลำบากและอาจต้องปิดกิจการไปในที่สุด


Leave a Reply