fbpx

SME Online by OSMEP มอบสิทธิ์พิเศษให้ร้านค้าภาคอีสาน ตะวันออกและตะวันตกฟรี!

LnwShop ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนและส่งเสริมร้านค้าออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing หรือ SME Online by OSMEP สำหรับผู้ประกอบการในภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประจำปี 2563 งานนี้มาพร้อมสิทธิประโยชน์คุ้มค่าที่ร้านค้าไม่ควรพลาด!

Read more

ชวนร้านค้าออนไลน์ภาคกลาง รับสิทธิพิเศษฟรี กับโครงการ SME Online by OSMEP

LnwShop ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ SME Online by OSMEP ขึ้นอีกครั้ง โดยในปีนี้รับสมัครร้านค้าภาคกลาง เข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 ร้านค้า พร้อมขนเอาสิทธิประโยชน์มาให้ร้านค้ากันแบบจัดเต็มเหมือนเดิม!

Read more