SME Online

LnwShop ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนและส่งเสริมร้านค้าออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing หรือ SME Online by OSMEP สำหรับผู้ประกอบการในภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประจำปี 2563 งานนี้มาพร้อมสิทธิประโยชน์คุ้มค่าที่ร้านค้าไม่ควรพลาด!

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบ SME พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์ดี ๆ ให้กับร้านค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

 • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
 • จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ตามศักยภาพของสินค้าให้กับผู้ประกอบการ

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • การเข้าอบรม และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • งบโฆษณา Google Shopping Ads มูลค่าสูงสุด 3,000 บาท
 • ฟรีบริการอัพเกรด Sub-domain SSL ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ร้านค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
  • ระบบจัดการหลังร้าน > เมนูช่องทางการขาย > SME Online (ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

 • ร้านค้าภาคตะวันตก ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
  • ระบบจัดการหลังร้าน > เมนูช่องทางการขาย > SME Online (ภาคตะวันตก)

 

ระยะเวลาโครงการ

 • รับสมัครร้านค้าออนไลน์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
 • สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2563

* ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-026-6417 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.)

อีเมล marketing@lnw.co.th

—————————

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดูได้ที่ www.smeonline.info