fbpx

การตั้งค่า Goals หรือ Conversions ใน Google Analytics

ใน Google Analytics ถ้าใครลองติดตั้ง และเริ่มเข้าไปดู เข้าไปศึกษาแล้ว มันมักจะมีค่าสถิติหนึ่งที่จะเป็นศูนย์อยู่เสมอ ที่จะเป็นค่าสถิติที่อยู่ทางขวาสุดที่เรียกว่า Conversions หรือ Goals วันนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับส่วนนั้นได้บ้าง ค่าตรงส่วนนี้มันเกิดจากการที่เราต้องไปตั้งค่ากันเองว่าเราต้องการจะวัดอะไร วัด Goals อะไร เราก็ต้องไปตั้งค่าส่วนนั้น ๆ ที่เราต้องการที่จะวัด Conversions

Read more