สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 26 เม.ย. 54 (สนุกกับชีวิต)

People rarely succeed unless they have fun in what they are doing. คนจะหาความสำเร็จได้ยาก ถ้าหากพวกเขาไม่สนุกในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ – Dale Carnegie

Read more