สำนวนเทพ 29 มิ.ย. 54 (ทำงานยาก)

“Do the hard jobs first. The easy jobs will take care of themselves.” ทำในงานที่ยากก่อน เพราะงานที่ง่ายๆ มันจะดูแลตัวเองได้ ;Dale Carnegie

Read more

สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 26 เม.ย. 54 (สนุกกับชีวิต)

People rarely succeed unless they have fun in what they are doing. คนจะหาความสำเร็จได้ยาก ถ้าหากพวกเขาไม่สนุกในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ – Dale Carnegie

Read more