fbpx

SME Online by OSMEP มอบสิทธิ์พิเศษให้ร้านค้าภาคอีสาน ตะวันออกและตะวันตกฟรี!

LnwShop ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนและส่งเสริมร้านค้าออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing หรือ SME Online by OSMEP สำหรับผู้ประกอบการในภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประจำปี 2563 งานนี้มาพร้อมสิทธิประโยชน์คุ้มค่าที่ร้านค้าไม่ควรพลาด!

Read more