fbpx

[How To] การย้ายข้อมูลรายละเอียดสินค้า (Attribute)

จากที่ LnwShop ได้มีการเชื่อมโยงระบบร้านค้าของเรากับ Marketplace และช่องทางการโปรโมทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านค้า และอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าในการส่งข้อมูลไปยังแหล่งต่าง ๆ อัตโนมัติ ซึ่งการส่งข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องมีระบบกลางที่จะใช้ในการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างกัน LnwShop จึงได้มีการกำหนดข้อมูลส่วนกลางในส่วนของรายละเอียดสินค้า (Attribute) ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากเดิม คือ สี,

Read more

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้า สามารถสร้างหมวดหมู่สินค้าและหมวดหมู่ย่อยได้อย่างไม่จำกัด เช่น หมวดหมู่หลักเป็น “เสื้อผ้า” แบ่งเป็นหมวดย่อยที่รองลงมาเป็น  “เดรส” , “เสื้อ” และ “กางเกง” เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดรายละเอียดของหมวดหมู่นั้นๆ ได้ด้วย เช่น ภาพหมวดหมู่ คำอธิบายโดยย่อ (รายละเอียดจะแสดงในหน้าร้านเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าเป็นหมวดหมู่) และยังสามารถสลับเปลี่ยนลำดับของหมวดหมู่ หรือ

Read more

DASHBOARD (ภาพรวมร้านค้า)

หน้า Dashboard  คือที่รวบรวมคลามเคลื่อนไหวทั้งหมดในร้านของคุณ ทั้งรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งมาใหม่ ข้อความติดต่อใหม่ รายการแจ้งชำระเงินใหม่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีข่าวสารหรือโปรโมชั่นใหม่ๆ จากเว็บ lnwShop อีกด้วย Please follow and like us:20

Read more

PRODUCT (การจัดการสินค้า)

PRODUCT (การจัดการสินค้า) ในหน้าการจัดการสินค้านี้จะประกอบไปด้วย 4 เมนูหลัก คือ รายการสินค้า เรียงลำดับสินค้า เรียงลำดับหมวดหมู่ และตั้งค่าสินค้า ซึ่งนอกเหนือจากนี้ยังเป็นที่รวบรวมและเก็บสินค้าของคุณไว้ทั้งหมด โดยได้แยกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูรายการสินค้าต่างๆ โดยเลือกที่หมวดหมู่สินค้านั้นก่อน จากนั้นจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นให้คุณเลือกสินค้าเพื่อแก้ไขรายละเอียด หรือภาพสินค้าได้ในทันที ในหน้าการจัดการสินค้านี้ คุณยังสามารถกำหนดจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง สินค้าที่ถูกสั่งจองแล้ว และจำนวนสินค้าที่สามารถขายได้

Read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial