วิธีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับร้านค้า LnwShop - Withholding tax

สำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการหัก ณ ที่จ่ายกันค่ะ เนื่องจากมีร้านค้าของ LnwShop หลายร้านสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ว่าการหัก ณ ที่จ่ายของร้านค้า LnwShop มีประเภทใดบ้าง และมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันค่ะ

ประเภทของการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับร้านค้า LnwShop

การหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหลายประเภทและมีเปอร์เซ็นต์ที่ต้องทำการหักที่แตกต่างกัน ซึ่งสำหรับบริการของ LnwShop จะแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. หัก 1% สำหรับค่าขนส่ง LnwExpress
 2. หัก 3% สำหรับบริการต่าง ๆ เช่น บริการรับชำระเงิน LnwPay, บริการลงโฆษณา, บริการอัพเกรด, แพ็กเกจ LnwShop Pro และแพ็กเกจอื่น ๆ

การหัก ณ ที่จ่าย สำหรับร้านค้า LnwShop ทำอย่างไรได้บ้าง

ร้านค้าสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี คือ


วิธีที่ 1 ร้านค้าทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอง

สามารถแบ่งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 2 กรณี ดังนี้

1. สำหรับค่าบริการอัพเกรด, แพ็กเกจ LnwShop Pro และแพ็กเกจอื่น ๆ

 • หากร้านค้าทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบ โดยในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ ร้านค้าเลือกรับ “ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ” และทำเครื่องหมายในช่อง “ ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%” ทางร้านสามารถชำระยอดที่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ให้กับทีมงานทางอีเมล support@LnwShop.com ได้เลยค่ะ
เลือกหัก ณ ที่จ่าย - Withholding tax
 • แต่หากร้านค้าทำรายการสั่งซื้อ โดยไม่ได้เลือก “ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%” และชำระเงินเต็มจำนวนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ทางร้านสามารถส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) พร้อมส่งสำเนาบัญชีธนาคารให้กับทีมงานทางอีเมล support@LnwShop.com เพื่อให้ทีมงานดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้กับทางร้านได้เลย ซึ่งระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 7 วันทำการโดยประมาณค่ะ

2. สำหรับค่าขนส่ง LnwExpress, ค่าบริการรับชำระเงิน LnwPay และค่าบริการโฆษณา ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ

 • เข้าไปดาวน์โหลดใบเสร็จค่าขนส่ง LnwExpress, ค่าบริการรับชำระเงิน LnwPay หรือค่าบริการโฆษณา ที่เมนูรายการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี LnwPay โดยระบบจะสรุปยอดเงินเป็นรายเดือน และจะแสดงใบเสร็จภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
มนูใบเสร็จ - Withholding tax ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ร้านค้าสามารถส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารให้กับทีมงานทางอีเมล support@LnwShop.com เพื่อให้ทีมงานดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้กับทางร้านได้เลย ซึ่งระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ 7 วันทำการโดยประมาณค่ะ

ทั้งนี้ การส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ทางร้านสามารถนำส่งเอกสารฉบับจริง หรือส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์มาก็ได้นะคะ ^^

วิธีที่ 2 ให้ LnwShop เป็นผู้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน

สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยให้ LnwShop เป็นผู้ดำเนินการส่งภาษีต่อกรมสรรพากรให้ร้านค้าแทนนั้น ร้านค้าจะต้องเซ็นเอกสารทำการแต่งตั้งตัวแทน หัก ณ ที่จ่ายให้กับทีมงานก่อนนะคะ ซึ่งการแต่งตั้งนี้ จะมีผลกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกอย่างของร้านเลยค่ะ

โดยการแต่งตั้งตัวแทน หักภาษี ณ ที่จ่ายของ LnwShop แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. สำหรับค่าขนส่ง LnwExpress, ค่าบริการรับชำระเงิน LnwPay และค่าบริการโฆษณา
  จะแต่งตั้งตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
 2. สำหรับค่าบริการอัพเกรด, ค่าบริการแพ็กเกจ LnwShop Pro และค่าบริการแพ็กเกจอื่น ๆ
  จะแต่งตั้งตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด

ทั้งนี้ ทีมงานจะเริ่มดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนร้านค้าในเดือนถัดไป หลังจากที่ร้านค้าส่งเอกสารแต่งตั้งตัวแทนให้กับทีมงานนะคะ


หากร้านค้าใดต้องการให้ทาง LnwShop ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน ร้านค้าสามารถแจ้งทีมงานผ่านอีเมล support@LnwShop.com หรือโทร 0-2026-6403 เวลา 9:00 – 18:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้เลยนะคะ