ความรับผิดชอบ (คุณจะได้ทำอะไรที่ Lnw)

 • คิด วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการและวัดผลการสื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ ของบริษัทร่วมกับทีม
 • ดูแลช่องทางการสื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ ของบริษัท เช่น Facebook Page
 • ดูแล และดำเนินการจัดกิจกรรม และอีเวนท์ต่าง ๆ ของบริษัท

ตัวอย่างงานที่ต้องทำ

 • จัดกิจกรรมอบรม หรืออีเวนท์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท
 • วางแผนการทำโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และประสานงานกับฝ่าย Content, Media หรือ Design เพื่อจัดทำ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทผ่านทาง Facebook Page

หากคุณคิดว่ามีสิ่งเหล่านี้ รีบสมัครเข้ามาเลย:

 • มีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารเก่ง สามารถเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดอะไรใหม่ ๆ ไม่ซ้ำใคร
 • รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ชอบทำงานเป็นทีม แต่ก็ต้องลุยเดี่ยวได้
 • บุคลิกดี มีความมั่นใจในตัวเอง  กล้าพูด กล้าแสดงออก
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ถ้าคุณ “รักในการสื่อสาร” และ “มั่นใจในความสามารถของตนเอง” เราก็ยินดีต้อนรับ
 • แนบผลงาน (Portfolio) มาพร้อมใบสมัครด้วย

ถ้ามีคุณสมบัติต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ:

 • มีประสบการณ์ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์มาก่อน
 • เคยขายของออนไลน์ หรือผ่านการทำงานในบริษัทด้าน e-Commerce มาก่อน

รายได้ต่อเดือน : 18,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

เวลาทำงาน: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำงานยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม หากพ้นช่วงทดลองงานแล้วไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา กรุณากรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบ ที่นี่ >> recruit.Lnw.co.th

** ต้องแนบ Resume พร้อม Portfolio ในหน้ากรอกใบสมัครด้วย

ทางเราจะติดต่อกลับไป เพื่อนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง