ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา LnwShop ได้รับแจ้งจากร้านค้าหลายรายว่ามีการโทรติดต่อเข้าไปจากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นทีมงาน LnwShop และส่งรีเควสจ่ายบิล ไปที่ Mobile Banking ของเจ้าของร้าน โดยหลอกลวงว่าเป็นค่าบริการอัพเกรดของเทพช็อป

ทางเราจึงอยากเรียนแจ้งร้านค้าให้ทราบว่า LnwShop ไม่มีนโยบายในการติดต่อเพื่อให้ลูกค้าชำระค่าบริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือส่ง Request ให้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นใด ๆ โดยที่ร้านค้าไม่ได้กดด้วยตนเอง

รวมถึง LnwShop ไม่มีนโยบายให้ชำระเงินค่าบริการเข้าบัญชีส่วนบุคคลใดๆ นอกเหนือจากบัญชีของบริษัทโดยตรงชื่อ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด (LnwShop) และ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด (LnwPay) เท่านั้น

ทั้งนี้หากร้านค้าได้รับการติดต่อในรูปแบบดังกล่าว และต้องการตรวจสอบข้อมูลสามารถแจ้งเราได้ทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-770-1700, 086-201-0200 หรืออีเมล support@LnwShop.com ค่ะ