สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน Sure Shopping Badge ได้ที่ โทร. : 0-2026-6403 (ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ อีเมล : verify@Lnw.co.th

Sure Shopping Badge สัญลักษณ์ที่จะเพิ่มความมั่นใจในการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ LnwShop ที่เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2555  ณ ตอนนี้ร้านค้าที่ลงทะเบียนมีมากกว่า 5,000 เว็บไซต์ แต่ก็ยังมีอีกหลายร้านค้าที่อาจจะยังไม่ได้ส่งเอกสารเข้ามา หรือส่งเอกสารเข้ามาแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบต้องแก้ไขเอกสาร วันนี LnwShop เลยขอนำเสนอวิธีการส่งเอกสารลงทะเบียน แบบที่ส่งมาแล้วผ่านแน่นอน ฟันธง ชัวร์!!

Sure Shopping Badge ระดับที่ 1 ลงทะเบียนด้วยสำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชนที่ส่งเข้ามาจะเป็นภาพถ่าย ภาพที่สแกนมา ได้ทั้งหมดค่ะ และใช้เพียงด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียว และสิ่งที่จำเป็นต้องมีในเอกสารมีดังนี้ค่ะ

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อผู้ถือบัตร และวันหมดอายุบัตร จำเป็นต้องมองเห็นอย่างชัดเจน

สำหรับข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ที่ปรากฎบนบัตร เช่น เชื้อชาติ, ศาสนา หรือกรุ๊ปเลือด ทางร้านสามารถขีดทึบ หรือปิดบังข้อมูลบนบัตร ก่อนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในลำดับถัดไปได้เลย

ลงทะเบียนร้านค้า ระดับ 1 - Sensitive Date

2. อย่าลืม เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องค่ะ :) โดยสำหรับการเซ็น ต้องเซ็นด้วยลายมือเท่านั้นนะคะ แต่จะเซ็นด้วยปากกาบนกระดาษเอกสาร หรือเซ็นผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Tablet, iPad ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกได้เลยค่ะ

3. ขีดคร่อม ใส่ข้อความกำกับว่าเอกสารนี้ “ใช้สำหรับลงทะเบียนร้านค้ากับ LnwShop.com เท่านั้น” และสามารถลงวันที่บนเอกสาร เพื่อให้เอกสารไม่สามารถนำไปใช้ในรูปแบบอื่นได้ ข้อนี้บางท่านอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ แต่เราแนะนำให้ใส่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเจ้าของร้านเองค่ะ

กรณีที่ร้านค้าเป็นบริษัทสามารถใช้เอกสารสำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในการลงทะเบียนได้เลยนะคะ ^^
หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณจะต้องขออนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อลงทะเบียนร้านค้ากับ LnwShop และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการ LnwShop ก่อนนะคะ

Update : เจ้าของร้านต้องไม่ลืมกรอกข้อมูลเจ้าของร้านที่หน้าข้อมูลร้านค้า(profile)ให้ครบถ้วนก่อน ถึงจะสามารถส่งเอกสารลงทะเบียนได้นะคะ และชื่อบนไฟล์เอกสารจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของร้านด้วยค่ะ

Sure Shopping Badge ระดับที่ 2 ลงทะเบียนด้วยสำเนาหน้าสมุดบัญชี


ในส่วนของเอกสารของการลงทะเบียนในระดับนี้ จะมี 2 เอกสารคือ สำเนาบัตรประชาชน และ สมุดบัญชีนะคะ ซึ่งชื่อผู้ถือครองบัญชีจะต้องตรงกันกับบัตรประชาชนที่ส่งเข้ามายืนยันความเป็นเจ้าของร้าน แต่หากร้านค้ามีเจ้าของร่วมมากกว่าหนึ่งท่าน หรือ หน้าสมุดบัญชี มีชื่อผู้ถือไม่ตรงกับที่ชื่อในสำเนาบัตรประชนชน ทางร้านสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับกับหน้าสมุดบัญชีมาเพิ่มได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่า การลงทะเบียนระดับที่ 2 เป็นการลงทะเบียนเพื่อยืนยันว่าบัญชีที่ใช้รับเงินจะต้องเป็นบัญชีของเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริง ฉะนั้น หากทางร้านไม่มีการกรอกเลขที่บัญชีไว้ที่ร้านค้าแล้ว ทางเราจะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนในระดับที่ 2 ได้ค่ะ :) ดังนั้นอย่าลืมกลับไปกรอกกันให้ครบถ้วนนะคะ

Update : เจ้าของร้านต้องเพิ่มบัญชีธนาคารที่หน้าการเงิน(finance/bank) ก่อน ถึงจะสามารถส่งเอกสารลงทะเบียนระดับ 2 ได้นะคะ

Sure Shopping Badge ระดับที่ 3 ลงทะเบียนด้วยหนังสือจดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ระดับที่ 3 นี้ นอกจากเอกสารจากระดับที่ 1-2 แล้ว เอกสารที่เพิ่มเข้ามาคือ ทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ค่ะ ซึ่งในระดับนี้ หลายๆ ท่านจะส่งเอกสารเข้ามาผิดค่อนข้างเยอะ บางท่าน ส่งเข้ามาถูกต้องแต่ทางทีมงานไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนให้ได้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสงสัยกับเจ้าของร้านหลายๆ ท่าน ทางเราขอสรุปออกมาเป็นข้อๆ ตามด้านล่างเลยค่ะ

เหตุผลที่ไม่ผ่านการยืนยันระดับนี้

1. เอกสารที่ส่งเข้ามา ไม่ใช่ ทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่อาจจะเป็นทะเบียนพานิชย์รูปแบบอื่น ซึ่งเอกสารทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นทะเบียนพาณิชย์ที่จะแสดงชื่อเว็บไซต์ร้านค้าอยู่ในเอกสารด้วย ตัวอย่าง เช่น www.lnwpremiumstore.com เป็นต้น

2. เอกสารที่ส่งเข้ามา ชื่อเว็บไซต์ในเอกสารไม่ตรงกับ เว็บไซต์จริง ในส่วนนี้ทางร้านค้าจำเป็นต้องแจ้งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อัพเดทข้อมูลก่อนนะคะ จึงจะสามารถใช้ได้

3. ทางเว็บไซต์ DBD ยังไม่มีการอัพเดทข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งตามปกติเราจะไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ DBD ได้เอง จะต้องนำสคริปต์ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาใส่เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.trustmarkthai.com นะคะ หากมีการแสดงผลขึ้นมาจะแสดงว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอัพเดทข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

Update : เจ้าของร้านต้องกรอกเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่หน้าข้อมูลร้านค้า (profile) ก่อน ถึงจะสามารถส่งเอกสารลงทะเบียนระดับ 3 ได้ค่ะ

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเอกสารที่ส่งเข้ามาผ่านหรือไม่

ก่อนอื่นต้องขออภัยทางร้านค้าที่เราไม่สามารถส่งอีเมล หรือ แจ้งกลับทางร้านค้าไปโดยตรงได้ว่าร้านค้าไม่ผ่านการยืนยันการลงทะเบียน เพราะร้านค้าที่ส่งเรื่องเข้ามามีมากจริงๆค่ะแต่ทาง LnwShop จะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หรือคำชี้แจงกรณีที่ร้านไม่ผ่านยืนยันการลงทะเบียนไว้ที่ด้านหลังร้าน > ทั่วไป > ลงทะเบียนร้านค้า  หรือหน้าเดียวกันกับตอนที่ร้านค้าเข้ามาส่งเอกสารนั่นเองค่ะ ส่วนร้านค้าใดที่ผ่านการยืนยันก็จะมีสัญลักษณ์ Sure Shopping แสดงที่หน้าเว็บไซต์ให้ทันทีในวันที่ผ่านการยืนยันนะคะ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียน

  1. LnwShop รับเอกสารการลงทะเบียนร้านค้าผ่านทางระบบเท่านั้น หากร้านค้าส่งมาทางช่องทางอื่นๆ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิไม่รับเอกสารดังกล่าว
  2. หลังจากการอัพโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลมาให้ทีมงานอัตโนมัติ เจ้าของร้านไม่จำเป็นต้องแจ้งการอัพโหลดให้ทีมงานทราบนะคะ ^_^
  3. ระยะเวลาในการดำเนินการ
    • การลงทะเบียนระดับที่ 1 ทีมงานจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันทำการในการตรวจสอบข้อมูล
    • การลงทะเบียนระดับที่ 2 ทีมงานจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการในการตรวจสอบข้อมูล
    • การลงทะเบียนระดับที่ 3 ทีมงานจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการในการตรวจสอบข้อมูล

—————————– 

อ่านบทความนี้จบแล้ว ร้านค้าไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร้านค้าต้องรีบเลยนะคะ มาเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าออนไลน์ด้วยกันค่ะ และสำหรับร้านค้าใดอยากอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนร้านค้าเพิ่มเติมคลิกไปอ่านได้เลยค่ะ :) 

———————————————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. : 0-2026-6403 (ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล : verify@Lnw.co.th