พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน ตลอดระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงมีพระราชดำริพัฒนาโครงการมากกว่า 4,000 โครงการ และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ มากมาย

ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ และนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งส่วนมากเป็นสื่อที่สื่อมวลชนนำมาเผยแพร่และหาชมได้ทั่วไป แต่ยังมีสื่ออีกจำนวนมากที่ประชาชนเป็นผู้บันทึกไว้ พร้อมเรื่องราวคำบอกเล่าในอีกด้าน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่น่าประทับใจ น่านำมาเผยแพร่และจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ และไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดีจัดทำเว็บไซต์ สารานุกรมของพ่อ Father.in.th รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และเรื่องราวของโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแบ่งปันความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนไทยทุกคน

เยี่ยมชมสารานุกรมของพ่อได้ที่ http://father.in.th