พระราชพิธีถวายพระเพลิง

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใกล้เข้ามาทุกที่แล้ว พวกเราชาวไทย ก็คงจะอยากทราบข้อมูลต่าง ๆ ของพระราชพิธีดังกล่าว เราจึงขอนำทุกท่านไปรู้จักกับเว็บไซต์ www.kingrama9.th เว็็บไซต์ที่รวมทุกข้อมูลของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงไว้ในที่เดียว

ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ภายในเว็บไซต์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยข้อมูลสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งในด้านของงานพระราชพิธี ไม่ว่าจะเป็น สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม่จันทน์ของประชาชน, วิธีการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิํธีถวายพระเพลิงในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงข้อมูลความรู้อันเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุมาศ และขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไปภายในเว็บไซต์ www.kingrama9.th

นอกจากข้อมูลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ภายในเว็บไซต์ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้เราได้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ยังได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเผยแพร่ให้เราได้ดาวน์โหลดเก็บไว้ระลึกถึงพระองค์ท่านอีกด้วย

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับใครที่ต้องการเยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ก็สามารถคลิกไปเยี่ยมชมได้ที่ www.kingrama9.th