2014-02-13_195754

การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาธุรกิจ หลักสูตร “Structure and Creating Content” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการโครงสร้างและเนื้อหาบนเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดใจผู้ชมเว็บไซต์ และลูกค้าของเรา

หัวข้อการอบรม

2014-02-13_200027

วัน-เวลา-สถานที่

พุธที่ 5, 12 , 26 มีนาคม และ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)

รายละเอียดเพิ่มเติม