Seminar-Poster-2nd

จากที่เราเคยได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform กับ BOXBOX.me ครั้งที่ 1 ไปแล้ว  ซึ่งงานดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปพร้อมกับผลตอบรับที่ดี  ทำให้ BOXBOX.me จัดงานสัมมนาครั้งที่ 2 & 3 ขึ้นมาอีกครั้ง

สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่ ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

 •       ครั้งที่ 2 วันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 8:45 – 12:00
 •      ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 12:45 – 16:00
ณ ห้อง 513 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กำหนดการ
1 ลงทะเบียน
2 Loyalty Program – รู้จักเครื่องมือการตลาดในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า By ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
3 Break
4 BOXBOX.me Workshop – เรียนรู้การใช้โปรแกรม เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน By BOXBOX Team
5 Q&A ไขปัญหาคาใจ

จำนวนทั้งหมด 50 ที่นั่ง

หลักการและเหตุผล
     ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง การทำโปรโมชั่นเคมเปญสะสมแต้มต่างๆ มีให้เห็นอยู่ทั่วไป แต่หากลองคำนวณกันให้ดีแล้ว บัตรพลาสติกหรือกระดาษสำหรับทำเคมเปญก็มีต้นทุนที่สูง และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้ามักจะลืมไม่พกบัตรเป็นประจำ แต่วันนี้ประเทศไทยเรามีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยคนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของ SME ไทย ในชื่อบริการว่า BOXBOX.me เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าก็สามารถสะสมแต้มหรือสะสมยอดซื้อ และแลกรับสิทธิ์ผ่าน SMS ได้โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ลูกค้าเองก็สามารถเช็คข้อมูลได้ผ่านเว็บ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้ง Android และ iPhone, iPad ทั้งสะดวกสบาย และสนุกกับการสะสมโดยไม่ต้องพกบัตรให้หนักกระเป๋าอีกต่อไป
     สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆ SME ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Loyalty Program หรือเครื่องมือที่เป็นกลยุทธ์สำคัญหนึ่งในการชนะใจลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM) ทำให้เรารู้จักลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามากขึ้น สามารถวางแผนเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความภักดีต่อสินค้าหรือ บริการของเรา
     โดยการสัมนนานี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ Mobile Application ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ
     1) เพื่อให้ SMEs มีระบบ Mobile Application ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มผลิตการบริหารจัดการในกิจการ
     2) เพื่อให้ SMEs ที่นำไปใช้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
     3) เพื่อ SMEs จำนวนไม่น้อยกว่า 250 กิจการ ได้ระบบ Mobile Application เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     4) เพื่อการพัฒนาเครือข่าย SMEs ในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยด้วย IT

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

 • ฟรีตลอดรายการ สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีคุณสมบัติ*  แถมสิทธิ์การใช้งาน BOXBOX.me box L 15,000 รายการ
คุณสมบัติและเงื่อนไข SME ที่ต้องการร่วมรายการฟรี
     เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ ผู้ที่จะเข้าร่วมรายการจึงจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดัง ต่อไปนี้คือ
     1) เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีกิจการดำเนินอยู่แล้ว และมีเอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (ต้องนำหลักฐานการประกอบธุรกิจมายืนยันในวันอบรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ ก.ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คโทรนิคส์ ข.หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ค.หนังสือจดทะเบียนบริษัท )
     2) ในกรณีที่เจ้าของธุรกิจไม่สามารถมาเองได้สามารถส่งตัวแทนที่มีตำแหน่งอย่างน้อยระดับหัวหน้างานมาอบรมแทนได้
     3) สถานประกอบการหนึ่งแห่งสามารถส่งตัวแทนมาอบรมได้ จำกัดไม่เกิน 2 ที่นั่ง
     4) ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่รู้หรือได้รับมอบหมายสามารถกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมูล จริงเกี่ยวกับธุรกิจทั้งก่อนและหลังอบรม เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SME ที่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
     1) สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน SME ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ BOXBOX.me โดยตรง
     2) สำเนาเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท (หนังสือบริคณห์สนธิ)
BOXBOX.me_merchant-page-1024x532
ขั้นตอนการสมัคร
     1) สามารถลงทะเบียน
          ครั้งที่ 2 ได้ที่ http://bit.ly/10ORPq1
          ครั้งที่ 3 ได้ที่ http://bit.ly/17r6lbp
     2) รออีเมล์หรือโทรศัพท์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน โดยการพิจารณาให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับสิทธิ์ในการอบรมจะตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือลำดับก่อนหลังในการลงทะเบียน คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการ
     3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริงอย่างน้อย 2 วัน โดยผู้ที่จะเข้าอบรมแทนจะต้องมาจากธุรกิจเดียวกัน หรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้างานเท่านั้น
สนใจติดต่อ
คุณวชิระ แซ่ตั้ง (คัง)
M. 085-5617-618
E-mail : care@boxbox.me

One Comment

 1. ลงประกาศ หอพัก ห้องพัก ที่พัก ฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ลงประกาศได้.
  เปิดตัวเว็บไซต์ หอพักทูเดย์ ศูนย์รวมหอพักในประเทศไทย ที่เป็นสื่อกลางให้สำหรับผู้ที่ต้องการ! ค้นหาหอพัก ที่พัก ห้องพัก รวมไปถึง ผู้ประกอบการธุรกิจ หอพัก ห้องพักรายวัน อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า บ้านเช่า คอนโด บ้านเช่า ห้องเช่า แมนชั่น เป็นต้น ที่ต้องการโปรโมท ประชาสัมพันธ์ โฆษณา เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนทุกประเภทได้เข้ามาพักอาศัย ด้วยการลงประกาศกับเว็บไซต์ http://www.horpak-today.com ฟรี!
  • ลงโฆษณาราคาถูก คลิกเลย!

  • ลงประกาศ หอพัก ที่พัก ห้องพัก ฟรี คลิกที่ —>>> http://www.horpak-today.com/index.aspx?pid=b2385727-d4dc-420d-8f83-bbac5ad79f38.

  • ลงโฆษณากับเราแล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง >> http://www.horpak-today.com/index.aspx?pid=30191d17-f4d4-480f-9940-674daff330ea&WTID=bd3f67f8-57ec-4614-8cf2-b2d51cdea1a3.

  • ขั้นตอน – การติดลงโฆษณา อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.horpak-today.com/index.aspx?pid=30191d17-f4d4-480f-9940-674daff330ea&WTID=be7f6901-429d-4f21-8c05-b025cac7e247.

  • เหตุผลที่ลงโฆษณากับเรา >> http://www.horpak-today.com/index.aspx?pid=30191d17-f4d4-480f-9940-674daff330ea&WTID=ad261d42-4405-4102-9103-a053feb92a44.

  ต้องการแลกแบนเนอร์ ติดต่อเข้ามาที่ info.horpaktoday@gmail.com.
  ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ที่
  FaceBook : https://www.facebook.com/HorpakToday.
  Google+ : https://plus.google.com/u/0/109601363754089172483/posts?hl=th.
  Twitter : https://twitter.com/HorpakToday.

Leave a Reply