Seminar-Poster-42[1]

สัมมนาการตลาดของคนตัวเล็กที่มีฝันใหญ่

ภาค: ชนะใจลูกค้าด้วย Loyalty Platform

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556

เวลา 8:45 – 12:00

ณ ห้อง 513 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จำนวนทั้งหมด 50 ที่นั่ง *สำหรับสมาชิก LnwShop รีบติดต่อเพื่อรับสิทธิ์ฟรีจำนวน 5 ที่นั่ง ไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัด 1 ร้านค้า 1 สิทธิ์เท่านั้น)

กำหนดการ
8.45 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 10.15 Loyalty Program – รู้จักเครื่องมือการตลาดในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า By ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
10.15 -10.30 Break
10.30 – 11.45 BOXBOX.me Workshop – เรียนรู้การใช้โปรแกรม เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน By BOXBOX Team
11.45 – 12.00 Q&A ไขปัญหาคาใจ

หลักการและเหตุผล

ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง การทำโปรโมชั่นเคมเปญสะสมแต้มต่างๆ มีให้เห็นอยู่ทั่วไป แต่หากลองคำนวณกันให้ดีแล้ว บัตรพลาสติกหรือกระดาษสำหรับทำเคมเปญก็มีต้นทุนที่สูง และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้ามักจะลืมไม่พกบัตรเป็นประจำ แต่วันนี้ประเทศไทยเรามีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยคนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของ SME ไทย ในชื่อบริการว่า BOXBOX.me เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าก็สามารถสะสมแต้มหรือสะสมยอดซื้อ และแลกรับสิทธิ์ผ่าน SMS ได้โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ลูกค้าเองก็สามารถเช็คข้อมูลได้ผ่านเว็บ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือทั้ง Android และ iPhone, iPad ทั้งสะดวกสบาย และสนุกกับการสะสมโดยไม่ต้องพกบัตรให้หนักกระเป๋าอีกต่อไป

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆ SME ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Loyalty Program หรือเครื่องมือที่เป็นกลยุทธ์สำคัญหนึ่งในการชนะใจลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM) ทำให้เรารู้จักลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามากขึ้น สามารถวางแผนเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและสร้างความภักดีต่อสินค้าหรือ บริการของเรา

โดยการสัมนนานี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ SMEs ใช้ Mobile Application ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ

1) เพื่อให้ SMEs มีระบบ Mobile Application ด้านการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มผลิตการบริหารจัดการในกิจการ

2) เพื่อให้ SMEs ที่นาไปใช้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

3) เพื่อ SMEs จำนวนไม่น้อยกว่า 250 กิจการ ได้ระบบ Mobile Application เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4) เพื่อการพัฒนาเครือข่าย SMEs ในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยด้วย IT

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

  • สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 499 บาท แถมฟรีสิทธิ์การใช้งาน BOXBOX.me box S 5,000 รายการ
  • สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีคุณสมบัติ* ฟรีตลอดรายการ แถมสิทธิ์การใช้งาน BOXBOX.me box L 15,000 รายการ

คุณสมบัติและเงื่อนไข SME ที่ต้องการร่วมรายการฟรี

เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ ผู้ที่จะเข้าร่วมรายการจึงจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดัง ต่อไปนี้คือ

1) เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีกิจการดำเนินอยู่แล้ว และมีเอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (ต้องนำหลักฐานการประกอบธุรกิจมายืนยันในวันอบรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ ก.ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คโทรนิคส์ ข.หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ค.หนังสือจดทะเบียนบริษัท )

2) ในกรณีที่เจ้าของธุรกิจไม่สามารถมาเองได้สามารถส่งตัวแทนที่มีตำแหน่งอย่างน้อยระดับหัวหน้างานมาอบรมแทนได้

3) สถานประกอบการหนึ่งแห่งสามารถส่งตัวแทนมาอบรมได้ จำกัดไม่เกิน 2 ที่นั่ง

4) ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่รู้หรือได้รับมอบหมายสามารถกรอกแบบฟอร์มให้ข้อมูล จริงเกี่ยวกับธุรกิจทั้งก่อนและหลังอบรม เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

SME ที่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

1) สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน SME ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ BOXBOX.me โดยตรง

2) สำเนาเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท (หนังสือบริคณห์สนธิ)

BOXBOX.me_merchant-page-1024x532[1]

ขั้นตอนการสมัคร

     1) สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/13GZVVc
     2) ประเภทการลงทะเบียน
สำหรับบุคคลทั่วไป กรุณาชำระเงินและส่งหลักฐานมาทางอีเมล์

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
» ชื่อบัญชี: บริษัท บ๊อกซ์บ๊อกซ์ จำกัด (BoxBox Co., Ltd.)
» เลขที่บัญชี: 855-0-31500-9
» ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
» สาขา: สยามพารากอน
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
» ชื่อบัญชี: บริษัท บ๊อกซ์บ๊อกซ์ จำกัด (BoxBox Co., Ltd.)
» เลขที่บัญชี: 738 2 68851 6
» ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
» สาขา: สยามพารากอน
โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
» ชื่อบัญชี: บริษัท บ๊อกซ์บ๊อกซ์ จำกัด (BoxBox Co., Ltd.)
» เลขที่บัญชี: 240 2 06322 2
» ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
» สาขา: สยามพารากอน

สำหรับ SME ที่ต้องการร่วมรายการฟรี กรุณาส่งเอกสารต่างๆ มาทางอีเมล์

3) รออีเมล์หรือโทรศัพท์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน โดยการพิจารณาให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับสิทธิ์ในการอบรมจะตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือลำดับก่อนหลังในการลงทะเบียน คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการ

4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมจริงอย่างน้อย 2 วัน โดยผู้ที่จะเข้าอบรมแทนจะต้องมาจากธุรกิจเดียวกัน หรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้างานเท่านั้น

สนใจติดต่อ

คุณวชิระ แซ่ตั้ง (คัง)

M. 085-5617-618

E-mail : care@boxbox.me

Leave a Reply