ในโลกนี้มีคนอยู่ 10 ประเภท คือ คนที่รู้เลขฐานสอง กับคนที่ไม่รู้เลขฐานสอง

Leave a Reply