เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขจากการ “เอื้ออาทร สร้างสรรค์สังคม” ครั้งสำคัญ
ในงาน Volunteer Connex กิจกรรมอาสาประเทศไทย เพื่อผู้ประสบภัย
ครั้งแรกของการรวมพลังของเหล่าสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network)
และผู้ที่มีจิตอาสาจากทั่วประเทศ ที่จะมาเป็นต้นแบบของการร่วมกันทำความดี แบ่งปันความรัก น้ำใจ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในส่วนภาคใต้ของไทยและประเทศญี่ปุ่น

 

วันพุธที่ 6 เมษายน 2554 (วันจักรี)

งาน Volunteer Connex ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งที่เปี่ยมไปด้วยสาระ เช่น เสวนาเรื่องภัยพิบัติ และกิจกรรมบันเทิงมากมาย รวมทั้งโอกาส กระทบไหล่คนดัง อาทิ เจนนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสนนภาดา สุขกฤตดีเจเชาเชาหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ซี ฉัตรปวีณ์ พีธีการราย WEEKLY C3 เรื่องเด่นเย็นนี้ โอกาสร่วมทำบุญโดยการประมูลของรักดารา อาทิ โดม ปกรณ์พลอย เฌอมาลย์ชมพู อารยา,วู้ดดี้กาละแมเจ เจตรินRichman Toy พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก EweryT-MorrowiHear7 O’clockDr.Pop และ Fucking Hero รวมทั้งการจับจ่ายซื้อของ รับบริการต่างๆ และชิงของรางวัลมากมาย

Volunteer Connex

พบงาน Volunteer Connex ในวันพุธที่ 6 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ลานดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ และ และ ลานเอเทรี่ยม 1 ด้านใน ห้างสยามเซ็นเตอร์ จัดโดยกลุ่ม Twitter for Thailand , สยามดิสคัฟเวอรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

www.TWT4TH.in.th : กลุ่มอาสาสมัครทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ช่วยกันหาทางออกให้กับสังคมและประเทศชาติ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น”

รายได้ทั้งหมดมอบให้สภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในส่วนภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศ ญี่ปุ่น

ที่มา http://twt4th.in.th/volunteerconnex