“การคิดก่อนพูด” ไม่ใช่ให้คิดว่าจะพูดประโยคใด แต่ให้คิดว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นหลังจากพูดแล้วต่างหาก
– lnwRilak แน่งน้อย