ใจเรานี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับสวนนี่แหละ มีกิเลสเหมือนใบไม้ที่กวาดทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมด ตราบใดที่ยังมีต้นไม้ ยังมีสวน ใบไม้ก็จะร่วงหล่นมาอีกไม่ช้าก็เร็ว ถ้าสวนนี้ บ้านนี้ มันยังเป็นของเรา เราก็คงยังจะต้องกวาดมันไปอีกนาน

-พิทยากร ลีลาภัทร์