fbpx

สำนวนเทพ lnwIdiom of the Day – 17 ก.พ. 54 (ความสำเร็จ)

“Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.”
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ – Anonymous

Leave a Reply