คนรู้ธรรม ชอบเอาชนะคนอื่น

คนปฎิบัติธรรม ชอบเอาชนะตนเอง

Leave a Reply