อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว