อย่าทำลายความหวังของใคร  เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว