ถ้ากุญแจเลือกที่จะปิดล็อค
ก็จะไม่ได้หัวใจดวงนี้เพื่อที่จะเปิดรัก