Emotional Marketing เป็นวิธีการที่ทำให้แบรนด์หรือร้านค้า เข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค ทำให้สินค้าและบริการของเราอยู่ในใจของผู้บริโภค ซึ่งมีวิธีการที่หลายหลายให้เข้าถึง Emotional ของกลุ่มเป้าหมาย

ในวันนี้ของกล่าวถึงการทำให้แบรนด์หรือร้านค้ากลายเป็น “เพื่อน” กับผู้บริโภค ดังประโยคที่ว่า “คนเรามักจะเชื่อเพื่อนมากกว่าคนอื่น” เพราะเพื่อนคือคนที่เราไว้ใจ และมีความรู้สึกดีๆมากกว่าคนที่เราไม่รู้จัก หรือร้านค้า แต่เราจะทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะทำให้ร้านค้ากลายเป็นเพื่อนของบริโภค การทำให้ร้านค้าหรือแบรนด์เป็นเพื่อนกับผู้บริโภคจะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย เพียงแต่เราต้องเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับผลิตภัณฑ์ นี่เองที่ Emotional Marketing จะได้แผลงฤทธิ์

ก่อนอื่นต้องถามว่า คำว่า “เพื่อน” คืออะไร เพื่อนคือคนที่จริงใจ พร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้แก่เรา พูดคุย ปรับทุกข์ได้เสมอ แบรนด์ที่ต้องที่จะแปลงตัวเองให้เป็นเพื่อนของผู้บริโภคจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ แบรนด์ที่เน้นการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว อาจจะได้ลูกค้าจำนวนหนึ่ง แต่แบรนด์ที่ทำตัวเป็นเพื่อน และซื้อใจเพื่อนเหล่านั้นใด แบรนด์จะได้มากกว่าลูกค้า คือแบรนด์จะได้นักประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการค่าจ้างเพิ่มขึ้น และยังเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งกว่าแบรนด์เสียอีก

การที่จะเป็นเพื่อนกับผู้บริโภคนั้น เรายังจำเป็นต้องสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ ซึ่งบุคลิกเหล่านั้นแบรนด์ต้องสร้างขึ้นมาจากบุคลิกของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง นั่นทำให้เราต้องเข้าใจผู้บริโภคเสียก่อนจึงจะสร้างตัวตนที่ตรงใจและผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายพร้อมจะอ้าแขนโอบกอดแบรนด์ให้เข้าไปเป็นหนึ่งในเพื่อนของเขา

หลังจากที่เราเข้าใจผู้บริโภคแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือ การสื่อสารกับผู้บริโภคของเรา เรื่องราวที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงคนเหล่านั้นได้ สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ที่ควรค่าแก่การบอกต่อมีค่ามากกว่าการโฆษณาสินค้าโดยตรง ดังนั้นการสื่อสารกับผู้บริโภค จึงต้องคัดสรรเนื้อหาสาระที่ดี และไม่เน้นการขายจนมากเกินไป

ข้อสุดท้ายคือจริงใจ ข้อนี้คือข้อที่สำคัญที่สุดในการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อน สินค้าของเราดีไม่ดี อย่างไรเราก็ต้องมีความจริงใจในการนำเสนอข้อมูล ไม่ปั้นแต่งจนขาดซึ่งความจริงใจ หากทำได้ดังนี้แล้ว ไม่ยากเลยที่คุณจะทำให้แบรนด์กลายเป็นเพื่อนของผู้บริโภค และนั่นหมายถึงการที่คุณเข้าถึง Emotional ของผู้บริโภคแล้วนั่นเอง