ผู้คนยุคสมัยใหม่เริ่มหันมาประกอบธุรกิจของตนเองมากขี้น อาจเป็นเพราะการเปิดบริษัทใหม่ เริ่มทำง่ายขึ้น คิดง่ายขึ้น และสามารถหาธุรกิจใหม่ๆ ได้เยอะ เพราะโลก IT ได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร การเข้าลูกค้าได้ทั่วถึงวงกว้าง แต่ไม่รู้ว่าจะต้องมีแนวคิด แนวปฏิบัติในการเริ่มต้นอย่างไร เรามาฟังคำแนะนำจากบริษัทใหญ่ IT แห่งหนึ่งกันดีกว่าครับ

เมื่อเดือนที่ผ่านมาผมได้ไปเข้าพบที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจที่ทาง Software Park และ BIC (Business Incubation Centre) เป็นผู้ประสานงานและเอื้ออำนวยความสะดวกให้ และผมก็ได้รู้จักกับท่านผู้นี้ครับ

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก CEO ของบริษัทซอฟต์แวร์คอลล์เซ็นเตอร์สัญชาติไทย CT Asia

การปฏิเสธเทคโลยี เท่ากับเป็นการปฏิเสธการพัฒนาหัวใจของการบริหารคือ การยืนหยัดที่สมดุลระหว่างเทคโนโลยี กับการพัฒนา และไม่เพียงแต่การก้าวตามให้ทัน ต้องก้าวนำเทคโนโลยีให้ได้ นั่นคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

ผมได้ปรึกษาในหลายๆ เรื่องทางด้านธุรกิจ ซึ่งได้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมากมาย โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นในความสำเร็จในการบริหารงาน

“อันดับแรก คือคุณต้องรู้และเข้าใจนิสัยในธุรกิจไอทีก่อน ว่าถ้าก้าวเข้ามาแล้ว คุณจะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องคิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา ต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งสิ่งใหม่และก้าวนำเทคโนโลยีต่างๆให้ได้ด้วย”

ยังมีอีกหลายๆ คำคมที่ได้จากคุณเฉลิมพลด้วย

“คำตอบของธุรกิจว่าจะทำอะไร ไม่ใช่คิดว่าบริษัทเก่งอะไร ทำอะไรได้ แต่คำตอบของธุรกิจนั้นอยู่ที่ลูกค้าต่างหาก ต้องเข้าไปหาลูกค้า เข้าไปหาตลาดให้ได้”

“เราไม่สามารถทำธุรกิจให้กับตลาดที่ใหญ่เท่ามหาสมุทรได้ ให้เริ่มด้วยจับแบ่ง Segment ให้มากขึ้น มองตลาดให้แคบ (niche market) และรู้จักวางกลยุทธ์การตลาดอย่างชาญฉลาด”

“ทำธุรกิจอะไรก็ตาม ต้องศึกษาผู้นำของธุรกิจด้านนั้นๆ เพื่อศึกษาแนวทางวิธีการ แนวคิดของเค้า แล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับของเรา”

“ส่วนใหญ่แล้วนักธุรกิจ ต้องหา SpringBoard ให้กับตนเองก่อน เข้าไปหางานทำให้รู้จัก ได้มองหาโอกาส แล้วค่อยลงมือ”

นี่หล่ะครับคือ CEO ผู้นำด้าน IT ของประเทศไทยอีกท่านหนึ่งครับ

2 Comments

  1. ก็จริงของเขา.. ถ้าทำแล้วไม่พัฒนาจะหยุดอยู่กับที่ และคนอื่นจะแซงเราไป…

Leave a Reply