fbpx

Shopping Ads Policy ปัญหาที่ร้านค้าต้องเจอ เมื่อลงโฆษณา Google Shopping

เคยไหม? ลงโฆษณา Google Shopping Ads แล้วเกิดปัญหา ข้อมูลไม่ผ่าน หรือบางครั้ง ปัญหาเกิดจากอะไร ก็หาคำตอบไม่ได้ อยากจะแก้ไข แต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไง แล้วจะทำอย่างไรดี!? …หยุดสงสัย และเลิกกังวลได้เลยค่ะ เพราะวันนี้ เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Shopping Ads Policy

Read more