QR Code เทคโนโลยีใกล้ตัว ที่ร้านค้าออนไลน์ควรรู้จัก!
| |

QR Code เทคโนโลยีใกล้ตัว ที่ร้านค้าออนไลน์ควรรู้จัก!

QR Code อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานหลาย ๆ อย่าง โดดเด่นเรื่องความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นหนึ่งในตัวช่วยรับชำระเงินในปัจจุบันที่น่าสนใจมาก ๆ วันนี้จึงอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยี QR Code…