สำนวนเทพ 6 ก.ค. 54 (นักการเมือง)

“A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.” นักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้า แต่นักการเมืองที่ดี จะคิดถึงลูกหลานในวันหน้า ;James Freeman Clarke

Read more